2021 m. birželio 13 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Genocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 1(21)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES

Arūnas Streikus

Sovietų režimo pastangos pakeisti Lietuvos gyventojų tautinį identitetą

Attempts by the Soviet Regime to Change the National Identity of the Lithuanians

Birutė Kuklytė

Disidentų kalinimas Sovietų Sąjungos psichiatrijos ligoninėse 1918–1988 m.

The Imprisonment of Dissidents in Mental Institutions in the Soviet Union 1918–1988

Lina Okuličiūtė

Patikimi asmenys Lietuvos SSR KGB agentūrinio tinklo šešėlyje

Reliable People in Net of the KGB in the Lithuanian SSR

Arūnas Bubnys

Lietuvių policijos 15-asis batalionas (1941–1944)

The 15th Lithuanian Police Battalion (1941–1944)

Juozas Banionis

  Lietuvos laisvinimo veikla XX a. penktajame dešimtmetyje Vakaruose: Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas 1944–1950 m.
  The Activities in the West in the 1950s to Free Lithuania: The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania in 1944–1950

STUDENTŲ STUDIJOS - STUDENTS RESEARCH

Sergejus Tichomirovas

Sergejaus Kovaliovo veikla disidentiniame judėjime ir ryšiai su Lietuva

  Sergei Kovaliov’s Activities in the Dissident Movement and his Ties with Lithuania

ATMINTIS

Alvydas Kazakevičius

Pogrindinė Rusijos solidaristų organizacija ir Lietuva

KRONIKA –  CRONICALS

ATMINTINOS DATOS

BIBLIOGRAGFIJA

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”