http://www.genocid.lt/centras/lt/545/a/

Kronika - paminklas afganistaniečiams

2006 m. gruodžio 8 d. Vilniuje, buvusioje Šiaurės miestelio teritorijoje, S. Žukausko ir Žygio gatvių sankirtoje esančiame skverelyje atidengtas paminklas žuvusiesiems 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos ir Afganistano kare atminti. Paminklo autorius – Antanas Kmieliauskas, architektė – Virginija Bakšienė. Paminklo užsakovas – Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjunga (pirmininkas – Vytas Lukšys).


Beveik 5 metrų aukščio natūralaus akmens paminklą sudaro dvi dalys. Apatinėje dalyje ant aštuonių plokštumų iškalti 96 Afganistane žuvusių asmenų vardai, pavardės, gimimo ir žuvimo datos. Viršuje iškilusi žuvusio sūnaus ir jį apglėbusios motinos skulptūra. Tarp jų – juodoji tulpė, Afganistano karo simbolis. Taip buvo vadinami žuvusiųjų kūnus iš Afganistano skraidinę lėktuvai.


Vieta paminklui pasirinkta neatsitiktinai. Būtent iš šiame miestelyje dislokuotų sovietinių kariuomenės dalinių dauguma į armiją paimtų Lietuvos jaunuolių buvo vežami į karą. Paminklo buvimas šioje vietoje ateities kartoms primins, kad kadaise čia buvo dislokuoti okupacinės kariuomenės daliniai.


Per 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos ir Afganistano karą iš Lietuvos į tarnybą sovietinėje armijoje, o iš ten į karą buvo paimta beveik 5000 Lietuvos vaikinų. Iš jų 96 žuvo, apie 100 grįžo suluošinti. Visi jie vieno likimo – beprasmiško karo aukos. Jie buvo kariai ir žuvo vykdydami įsakymą bei paklusdami karinei drausmei.


Cinkuotuose karstuose parvežtus žuvusiuosius ne visos šeimos galėjo tinkamai palaidoti. Tuometinė valdžia slėpė informaciją apie šį karą, todėl jo aukos buvo laidojamos slapčia ir paskubomis, neleista net tinkamai su jais atsisveikinti ir palydėti į kapus.


Beveik visi iš Lietuvos į Afganistaną paimti ir ten žuvę jaunuoliai palaidoti Lietuvoje. Tik 4 lietuvių kūnai ilsisi svetur. Beveik visų žuvusiųjų artimieji taip pat gyvena Lietuvoje. Tai rodo jų ryšį su mūsų dabar jau nepriklausoma valstybe. Afganistane žuvo ne tik lietuviai, bet ir kitų tautybių Lietuvoje tuo metu gyvenę asmenys.


Paminklas pastatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės, LR krašto apsaugos ministerijos, LR kultūros ir sporto rėmimo fondo ir Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjungos surinktomis lėšomis. Paminklo pastatymą rėmė žuvusiųjų tėvai, giminės, šio karo dalyviai ir jų organizacijos, kiti asmenys.


Vytas Lukšys

Iliustracijos:

1. Paminklo žuvusiesiems 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos ir Afganistano kare atminti atidengimo iškilmės Vilniuje. Stovi garbės sargyba


2. Žuvusiųjų artimieji prie atidengto paminklo žuvusiesiems 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos ir Afganistano kare atmintiGenocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 1(21)