http://www.genocid.lt/centras/lt/587/a/

Mūsų autoriai

KRISTINA BURINSKAITĖ
Vilniaus universiteto doktorantė,
LGGRTC programos koordinatorė


DALIA MARCINKEVIČIENĖ
humanitarinių mokslų daktarė,
docentė,
Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė


LINA OKULIČIŪTĖ
istorijos magistrė,
LGGRTC programos koordinatorė


LIJANA PUŠINSKYTĖ
Klaipėdos universiteto doktorantė

ALFREDAS RUKŠĖNAS
istorijos magistras,
LGGRTC vyresnysis specialistas


Genocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 2(22)