http://www.genocid.lt/centras/lt/617/c/

Programa „Okupacijų istorija jaunimui“


Programą Okupacijų istorija jaunimui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdo nuo 1999 m. Programos tikslai ir uždaviniai:


Programos vykdymo formos:

 


Kontaktai:
LGGRTC Memorialinis departamentas, Atminimo programų skyrius, Didžioji g. 17/1, Vilnius.
Tel. (8 5) 231 4149,
el. paštas konkursas@genocid.lt