http://www.genocid.lt/centras/lt/643/c/

Leidyba

LEIDYBOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Laimutė Grikinienė
  mob. 8 646 47397,
el. paštas leidyba@genocid.lt

 

LGGRTC Leidybos skyrius vienintelis Lietuvoje kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

 

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

 

LGGRTC išleistų leidinių galima įsigyti interneto knygynuose www.patogupirkti.lt, www.humanitas.lt, www.knygos.lt.

 

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus knygynėlyje (Aukų g. 2A, mob. 8 646 49539) ir LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, mob. 8 646 41682).19972021 m. išleisti leidiniai / Leidinių platinimas
Nauji leidiniai
Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“
Daugiatomis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas"
Elektroninė biblioteka