2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tarptautinė konferencija 2008

T A R P T A U T I N Ė K O N F E R E N C I J A
TRĖMIMAI – NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI. ISTORIJA IR ATMINTIS
SKIRIAMA DIDŽIOSIOS 1948 TREMTIES 60-MEČIUI ATMINTI

2008 m. gegužės 2223 d.Organizatorius:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC)

Gegužės 22 d.
Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salė, Gedimino pr. 53

11.0011.10
Konferencijos atidarymas.

LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė
LR Seimo narė Vincė Vaidevutė MargevičienėI dalis
Pirmininkauja Arvydas Anušauskas, Heinrihs Strods
11.10–
11.30
Birutė Burauskaitė
(LGGRTC, Lietuva)
Vaikai – 1948 metų tremtiniai
11.3011.50
Dr. Aigi Rahi-Tamm
(Tartu universitetas, Istorijos ir archeologijos institutas, Estija)

Deportacijų tyrimai Estijoje: dabartinė būklė ir perspektyvos
11.5012.10
Prof. dr. Aleksandr Lisenko
(Ukrainos mokslų akademija, Istorijos institutas)
Vakarų Ukrainos deportacijos teatras: bausmė už nelojalumą (1939–1941 m.)
12.1012.30
Klausimai, diskusijos


12.3013.30
Kavos pertrauka


Pirmininkauja Dalia Kuodytė, Aleksandr Daniel
II dalis
13.30
13.50
Prof. Heinrihs Strods
(Latvijos Okupacijos muziejus)
Nepriklausomybės idėja ir deportacijos 1949 metais
13.5014.10
Dr. Tamara Vronskaja
(Ukrainos mokslų akademija, Istorijos institutas)
Represinės akcijos prieš pasipriešinimo dalyvių šeimas Vakarų Ukrainos žemėse (1944–1948)
14.1014.30
Jana Polianskaja
(Vilniaus universitetas)
1948 m. lietuvių tremtis į Krasnojarsko kraštą
14.3014.50
Dokt. Meelis Saueauk
(Tartu universitetas, Estijos nusikaltimų žmoniškumui tyrimo fondas)
Komunistų partijos vieta masiniuose trėmimuose – Estijos SSR atvejis
14.50-15.10
Aleksandr Daniel
(Mokslinis informacinis ir švietimo centras „Memorialas“, Maskva, Rusija)
Iš kur mes apie tai žinojome? Lietuvių pasipriešinimas ir sovietinis teroras šeštojo–septintojo dešimtmečių literatūroje


15.1015.30
Kavos pertrauka
15.30
16.00
DiskusijosGEGUŽĖS 23 D.
Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salė


Pirmininkauja Arūnas Bubnys, Ainars Bambals
III dalis
10.30
10.50
Dokt. Ainars Bambals
(Latvijos valstybinis archyvas)
Archyvinė medžiaga kaip istorijos šaltinis apie 1941, 1949 ir kitais metais ištremtus Latvijos gyventojus
10.5011.10
Prof. Danutė Gailienė
(Vilniaus universitetas, Lietuva)
Politinių represijų ilgalaikiai psichologiniai padariniai
11.10-11.30
Dokt. Kristina Burinskaitė
(LGGRTC ir Vilniaus universitetas, Lietuva)
KGB veikla prieš tremtinius ir politinius kalinius
11.3011.50
Irena Šutinienė
(Socialinių tyrimų institutas, Lietuva)
Stalininių represijų atmintis lietuvių autobiografijose

11.5012.00
Klausimai, diskusijos
12.00
12.30
Kavos pertraukaPirmininkauja Algirdas Jakubčionis, Iveta Skinke
IV dalis
12.30
12.50
Mgr. Iveta Skinke
(Latvijos valstybinis archyvas)
Latvijos piliečių deportacijos 1949 m. kovo 25d. : struktūrinė analizė
12.5013.10
Irina Fligė
(Mokslinis-informacinis ir švietimo centras “Memorialas”, Sankt-Peterburgas, Rusija)
Prisiminimai apie lietuvių tremtinius šiuolaikinėje Rusijoje
13.1013.30
Mgr. Terje Anepaio
(Estijos Nacionalinis Muziejus ir Tartu universitetas)
Sovietinės represijos Estijoje : atmintis ir įamžinimas XXI amžiuje
13.30-13.50
Doc. dr. Arvydas Anušauskas
(LGGRTC, Lietuva)
Požiūrio į trėmimus formavimas ir formavimasis praeityje bei dabartyje13.5014.30
Diskusijos


14.30
Konferencijos uždarymas14.30
Virtualios parodos „Lietuvių tremtiniai Igarkoje“ pristatymas

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”