2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Arūnas Bubnys

Lietuvių policijos 3(11)-iasis batalionas

 

Santrauka

 

3(11)-iojo bataliono istoriją galima suskirstyti į du pagrindinius etapus: 1) bataliono suformavimas ir veikla Kaune – 1941 m. rugpjūtis–1942 m. balandis; 2) bataliono veikla Ukrainoje, Baltarusijoje ir bataliono išformavimas – 1942 m. gegužė–1943 m. ruduo. Batalionas buvo suformuotas Kaune 1941 m. rugsėjo pradžioje. Čia jis saugojo įvairius karinės reikšmės objektus, dirbančius karo belaisvius ir Vilijampolės žydų getą. Tiesiogiai žydų žudynėse bataliono kariai nedalyvavo. Vėliau batalionas buvo dislokuotas Ukrainoje ir Baltarusijoje, ten saugojo karinės reikšmės objektus ir dalyvavo kovose su sovietiniais partizanais. Ypač aktyviai bataliono kariai dalyvavo antipartizaninėse ir baudžiamosiose operacijose Žitomiro srityje ir Pripetės pelkių rajone 1942 m. antrojoje pusėje ir 1943 m. pradžioje. Šių operacijų metu batalionas galėjo sunaikinti keletą kaimų ir nužudyti kelias dešimtis partizanus rėmusių civilių vietos gyventojų. Žydų žudynėse Ukrainoje ir Baltarusijoje bataliono kariai nedalyvavo. Kovose su partizanais ir sovietų kariuomenės daliniais batalionas patyrė nuostolių – keliolika karių žuvo, nežinomas skaičius buvo sužeista ir apie 100 iš bataliono dezertyravo. Kaip savarankiškas kovinis vienetas batalionas nustojo veikti 1943 m. rudenį. Dalis bataliono karių buvo įtraukti į įvairius vokiečių dalinius, kiti pasitraukė į Lietuvą arba dezertyravo. Nemažai buvusių 11-ojo bataliono karių 1944 m. pavasarį buvo įtraukti į 258-ąjį lietuvių policijos batalioną ir jame tarnavo iki 1944 m. rudens.

 


The 3(11) Battalion of the Lithuanian Police

 

Summary

 

The history of the 3(11) battalion can be divided into two periods: the formation and activities of the battalion in Kaunas between August 1941 and April 1942; and the battalion’s activities in Ukraine, Belarus and the time it was disbanded between May 1942 and the autumn of 1943. The battalion was formed in Kaunas at the beginning of September 1941. It guarded various military buildings, PoWs at work and the Jews ghetto in Vilijampolė. The troops of the battalion did not directly take part in the killings of the Jews. Later it was deployed in Ukraine and Belarus, where it guarded military objects and fought against Soviet partisans. The battalion was especially active in fights against the partisans and punitive operations in the district of Zhitomir and the Pripet Marches in the second half of 1942 and the beginning of 1943. During those operations the battalion might have destroyed several villages and killed scores of local residents who supported the partisans. They did not participate in the killing of Jews in Ukraine and Belarus. In the fights against the partisans and units of the Red Army the battalion suffered losses: several troops were killed, many injured and about 100 troops deserted the battalion. The battalion ceased to exist as a separate unit in the autumn of 1943. Part of the troops were included in various German units, some returned to Lithuania or deserted. A sizeable number of the troops of the 11th battalion joined the 258th Lithuanian police battalion in the spring of 1944 and served there until the autumn of 1944.

 „Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 1(23)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”