2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Saulius Grybkauskas

Nomenklatūrinis sovietinės Lietuvos pramonės valdymas: partinės bausmės, KGB kompromitavimas ir klienteliniai ryšiai

 

Santrauka

 

Svarbus respublikos nomenklatūros interesų įgyvendinimo ir įmonių veiklos priežiūros svertas buvo partinė kadrų kontrolė – nomenklatūrinė vadovaujančiųjų darbuotojų skyrimo ir atleidimo sistema bei teisė skirti jiems partines bausmes.

Partinės bausmės pramonės įmonių vadovams buvo skiriamos ne vien už gamybinius, bet ir už ideologinius prasižengimus, biografijos faktų nuslėpimą ir „kolektyvinio valdymo“ įmonėje stoką. Platus, ideologizuotas partinių bausmių skyrimas menkino jų administracinį veiksmingumą, trukdė racionalizuoti ūkio valdymą.

KGB veiklos pramonės įmonėse metu kaupiama ir partinei valdžiai teikiama techninius darbuotojus kompromituojanti informacija buvo svarbus partinės valdžios svertas, leidžiantis išlaikyti pramonės įmonių vadovus lojalius respublikos partinei valdžiai.

Partinių bausmių skyrimo neapibrėžtumas, jo nulemtas netikrumas didino trintį respublikos valdžios ir įmonių vadovų tarpusavio, kurią tik iš dalies galėjo sušvelninti neformalūs patrono (partijos funkcionieriaus) ir kliento (įmonės vadovo) santykiai.The Management of the Industry in Soviet Lithuania by the Party Leaders: Punishment of Party Members, the Use of Compromising Information Gathered by the KGB and Informal Ties

 

Summary

 

The article deals with two important spheres of the Soviet rule which have been little investigated in historiography. Their existence, besides central planning and centralised decision-making define well the Soviet system. The coercive nature of the system and its inner logic implicated the use of such control levers as the punishment of members of the Communist Party and the importance of using compromising information gathered by the KGB in the “work with the cadres”. The article is also concerned with the origins of corruption and informal ties during Soviet times, which is being widely discussed by the general public. Although informal ties and social connections formed by the functionaries are also characteristic of other political-economic systems, the vague system of inflicting punishment which existed in Soviet time made the heads in the economic sector look for possibilities of establishing close ties with party functionaries. The informal relations between the patron (a party functionary) and the client (heads of enterprises) made partly up for the indefinite situation of the latter, giving them certain ideological security. The inflicting of punishment by the party on its members, the KGB activities and the practice of informal ties in industrial enterprises between 1965 and 1985 are analysed. 

Party punishment was imposed on the heads of enterprises not only for economic but also for ideological offences, as well as for hiding some facts of their biography and the lack of “collective management” of the enterprise. Punishment of its members by the party which was used as an ideological tool reduced their effectiveness and interfered with rational management of the economy. It increased the friction between the government and the heads of the enterprises, which was only partly reduced by the informal ties between the party functionary and the director of the enterprise.

The compromising information gathered by the KGB at industrial enterprises about its workers which was then given over to the party bosses was an important instrument. It allowed the republican authorities who were party members to keep industrial management loyal to them.
„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 1(23)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”