http://www.genocid.lt/centras/lt/668/c/

Laisvės kryžkelės
„Laisvės kryžkelės“ – tai bendras tęstinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir interneto portalo www.bernardinai.lt projektas.

Projektas „Laisvės kryžkelės“ pradėtas 2005 m. Pirmiausia tai buvo radijo laidos, kuriose visuomenei priimtina forma nagrinėti opiausi XX a. Europos ir Lietuvos istorijos klausimai.

2006 m. „Laisvės kryžkelės“  persikėlė į internetinio dienraščio “Bernardinai.lt” puslapius. Ta pačia visuomenei priimtina forma toliau buvo nagrinėjami istoriniai klausimai, pateikiami straipsniai, iliustruoti dokumentais, fotografijomis ir įgarsintais istorijos liudininkų prisiminimais. Tokia forma „Laisvės kryžkelių“ ciklas truko iki 2009 m.

Nuo 2009 m. antrosios pusės nuspręsta pereiti į naują kokybinį „Laisvės kryžkelių“ lygį – interaktyvias interneto laidas. Bendro Centro ir interneto portalo www.bernardinai.lt projekto „Laisvės kryžkelės“ įgyvendinimo tikslas tebėra tas pats – XX a. Lietuvos ir Rytų Europos istorijos sklaida. Siekiama kiek įmanoma objektyviau, išsamiau ir įdomiau, panaudojant šiuolaikines interneto sklaidos priemones – tekstą, vaizdą ir garsą, pateikti informaciją, kuri bet kuriuo metu būtų pasiekiama visiems interneto vartotojams bet kurioje Žemės rutulio vietoje.