2020 m. spalio 27 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Mūsų autoriai
ULDIS NEIBURGS
humanitarinių mokslų daktaras,
filosofijos daktaras,
Latvijos okupacijos muziejaus mokslo darbuotojas
 
LIJANA PUŠINSKYTĖ
Klaipėdos universiteto doktorantė
 
ARŪNAS BUBNYS
hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras,
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jas
 


„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 2(24)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”