http://www.genocid.lt/centras/lt/704/a/

Knygos

Pietų Lietuvos partizanų sritis. Tauro ir Dainavos apygardos,
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008, 212 p.

Ši knyga – didelio, ne vienų metų darbo rezultatas. Per įamžinimo ir memorialinius ženklus čia bene pirmą kartą taip išsamiai atspindėta visos Lietuvos partizanų kova: mūšiai, pavieniai susidūrimai, žūtys, bunkerių sunaikinimas, partizanų palaikų niekinimo vietos… Visa tai paženklinta kukliais kryžiais, kryželiais, kai kur ir monumentaliais paminklais, koplyčiomis. Šiais atminimo ženklais nusėta visa Lietuva. Juos žinoti, prie jų stabtelėti – tai istoriją pažinti ne tik iš vadovėlių. Nors kalbėdami apie istorijos mokymąsi, jos pažinimą, dažniau turime galvoje jaunimą, tuo domėtis nevėlu kiekvienu gyvenimo tarpsniu. Tad šis leidinys skirtas visiems, kurie neabejingi savo kraštui ir jo istorijai.


Leidinyje sukaupta ir suklasifikuota labai daug išsamios informacijos. Skirtinos kelios jos rūšys. Pirmoji iš jų – gausios žinios apie atminimo ženklus: jų nuotraukos, aprašymai, pastatymo metai, daugeliu atvejų – autoriai ar statytojai. Tai bene 15 metų trunkantis kruopštus tęstinis darbas, nes įamžinimo ženklų kasmet daugėja. Kaip tik dėl to negalime teigti, kad į knygą pateko viskas, – projektas tik pradedamas, jis bus plėtojamas įvairiomis formomis.


Kita labai svarbi informacija – ne vieno tūkstančio Lietuvos laisvės kovotojų žūties datos, vietos ir aplinkybės. Iš visų įmanomų šaltinių po kruopelę sukaupta, sutvarkyta, surūšiuota tekstinė leidinio dalis. Diskutuojant dėl medžiagos rinkimo kriterijų, buvo nuspręsta, kad į leidinį turi patekti ir įvykiai, kurie dar nėra įamžinti, jeigu jų metu žuvo štabų darbuotojai, būrių vadai arba trys ar daugiau partizanų. Taip paskatinsime paženklinti pamirštas vietas arba bent prisiminti pamirštus ar nežinomus vardus, nes jų pamiršti nevalia. Kita vertus, šis darbas nepretenduoja būti laikomas išsamiu partizanų vardynu. Pagaliau jo ir užduotis kiek kita. Tačiau čia sukaupta medžiaga leis tokį vardyną parengti daug greičiau.


Leidinys sudarytas teritoriniu principu – pagal veikusias partizanų sritis: Pietų Lietuvos (Tauro ir Dainavos apygardos), Rytų Lietuvos (Algimanto, Vytauto, Vyčio, Didžiosios Kovos apygardos) ir Vakarų Lietuvos partizanų sritis (Žemaičių, Kęstučio ir Prisikėlimo apygardos). Pirmoji knyga skirta Pietų Lietuvos partizanams. Tauro ir Dainavos apygardų veikla sąlygiškai perskirta į du laikotarpius – 1944–1949 m. ir nuo 1950 m. iki apygardos veiklos pabaigos. Kiekvienai apygardai tenka po du žemėlapius, kuriuose pažymėtos visos tekste minimos vietos. Šis principas pasirinktas stengiantis neperkrauti žemėlapių ženklais, kurie sunkintų darbą skaitytojams. Taip pat skaitytojų patogumui prie nuotraukų pateikiami tik sutrumpinti parašai, o išsamesnė informacija – leidinio pabaigoje.


Atlasas iliustruotas archyvinėmis Lietuvos partizanų ir jų kovą įamžinančių memorialų, paminklų ir kitų atminimo ženklų nuotraukomis, pateikiami išsamūs iliustracijų aprašai bei asmenvardžių rodyklė. Leidinys padės išsamiau susipažinti su Lietuvos partizanų kova, geriau suvokti laisvės kovos mastus ir netektis.„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 2(24)