2020 m. lapkričio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Kronika - Edukacija Genocido aukos muziejuje

Edukacija Genocido aukų muziejuje


Nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos muziejininkai, atsižvelgdami į visuomenės nuomonę ir poreikius, pasirinko tas veiklos kryptis, kurias Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos kraštų muziejininkai jau seniai laiko prioritetinėmis. Tai švietimas ir viešosios paslaugos.


Kintančioje šiandienos visuomenėje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejus tapo ne tik kultūros vertybių saugotoju, bet ir mokslo, švietimo, kultūros bei poilsio centru. Nepamiršdamas saugoti istorinio kultūrinio palikimo, muziejus stengiasi suartėti su lankytoju ir suteikti jam tai, ko negali naujausios civilizacijos priemonės – asmeniškai prisiliesti prie istorijos, individualiai pajusti ir išgyventi tam tikrą istorinį laikotarpį. Siekiant pritraukti naują ir platesnę auditoriją ar tam tikrą jos dalį, pradedamas vykdyti aktyvus neformalusis švietimas. Tai prioritetinė muziejaus darbo kryptis. Remiantis muziejinės pedagogikos, psichologijos, muziejininkystės mokslu, kuriami edukaciniai projektai, aprobuojamos naujos metodikos, rengiami seminarai, konferencijos, įvairios tematikos vakarai, filmų peržiūros ir kita.


Atsižvelgiant į muziejaus rinkinius, parengtas ekspozicijas, mokymosi programą ir išsilavinimo standartus bei metodines rekomendacijas, šiais metais rengiama edukacinė programa „Atverta istorija“. Ši programa ne tik populiarina muziejų, bet ir siekia supažindinti lankytojus su XX a. vidurio Lietuvos istorija, kurti naują mokymosi aplinką. Edukacinė programa skiriama įvairių disciplinų (ne tik istorijos) pagrindinių, vidurinių, aukštesniųjų mokyklų, gimnazijų, licėjų mokytojams ir mokiniams, kolegijų ir universitetų studentams, jauniesiems muziejininkams bei plačiajai visuomenei (šeimoms, suaugusiesiems).


Muziejaus specialistai Vilma Juozevičiūtė, Solveiga Janušauskaitė ir Vilius Kyguolis, remdamiesi muziejuje sukaupta vaizdine ir dokumentine medžiaga, filmuotais ir rašytiniais partizaninio karo dalyvių, jų rėmėjų, tremtinių ir politinių kalinių atsiminimais, parengė ir pristatė šešis edukacinius užsiėmimus: „Laisvės kovotojų kasdienybė: kova dėl laisvės ir būvio“, „Partizanų karinė organizacija: 1944–1953 m.“, „Tremties ir kalinimo vietų geografija Sovietų Sąjungoje“, „Sovietų kalėjimai, lageriai ir tremtis: skiriamieji bruožai“, „Lietuvos dvasininkai sovietų lageriuose ir tremtyje“, „Vaikai tremtyje“. Atkreipiant dėmesį į mokymosi programą, amžiaus tarpsnį bei pageidavimus, kiekvienai grupei jie skirtingai pristatomi, parenkama dėstymo metodika. Edukaciniai užsiėmimai padeda mokiniams, studentams mąstyti, palyginti, išskirti bendrybes ir ypatybes, pagrindinius ir antraeilius dalykus, dėsningumus ir ryšius. Pavyzdžiui, edukaciniame užsiėmime „Partizanų karinė organizacija: 1944–1953 m.“ supažindinama su partizaninio karo etapais ir jų skiriamaisiais bruožais, aptariamas Lietuvos partizanų struktūros kūrimas, trumpai pristatoma partizanų vadovybė, supažindinama su partizanų uniforma. Šio ir kitų edukacinių užsiėmimų pabaigoje bus pateiktos loginio pobūdžio užduotys ir vyks diskusija.


Muziejus tradiciškai bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis: mokiniai, studentai ir pedagogai lanko muziejaus ekspozicijas bei parodas. Dabar šie ryšiai pagilėjo. Tai reiškia, kad užuot atsitiktinai apžiūrėję vieną ar kitą ekspoziciją, lankytojai apgalvotai pasirenka jiems teikiamą paslaugą.


2008 m. gegužės 2 d.–birželio 30 d. bendradarbiaudamas su mokytojais, tyrinėdamas švietimo galimybes muziejus antrus metus iš eilės vykdė pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Pokario istorija jaunimui: tragiškieji XX a. Lietuvos istorijos puslapiai“. Muziejų aplankė 3595 moksleiviai, 289 mokytojai iš Ignalinos, Jonavos, Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kudirkos Naumiesčio, Lazdijų, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Punsko, Radviliškio, Raseinių, Šiaulių, Širvintų, Švenčionių, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilniaus, Zarasų bendrojo lavinimo mokyklų. Aktyviausiai dalyvavo vilniečiai: M.Mažvydo, M. Daukšos, Gerosios Vilties, Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos. Buvo suorganizuotos 127 teminės ir apžvalginės ekskursijos, surengti 33 dokumentinių filmų seansai, 26 edukaciniai užsiėmimai. Didelio susidomėjimo sulaukė edukacinis užsiėmimas „Sovietų kalėjimai, lageriai ir tremtis: skiriamieji bruožai“. Mokiniai entuziastingai atlikinėjo pastabumą lavinančią užduotį. Iš demonstruojamų filmų populiariausias buvo „Gyveno senelis ir bobutė“. Moksleiviai, apsilankę muziejuje pirmą kartą, rinkosi apžvalginę arba temines ekskursijas, iš kurių populiariausios – „Buvęs KGB vidaus kalėjimas“ ir „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“. Projekte dalyvavę mokytojai ir mokiniai apdovanoti muziejaus ekspozicijų katalogais, LGGRTC Leidybos skyriaus išleistais leidiniais, projekto lankstukais.


Dovilė LauraitienėTeminė ekskursija
„Buvęs KGB vidaus kalėjimas“
Vaikai atlieka praktinę užduotį


„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 2(24)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”