http://www.genocid.lt/centras/lt/717/a/

Konferencija

Tarptautinė konferencija „Trėmimai – nusikaltimai žmoniškumui. Istorija ir atmintis“


1944–1953 m. sovietai ištrėmė beveik 1 mln. lietuvių, latvių ir estų. 1948 m. vyko didžiausia lietuvių tremties akcija „Vesna“ („Pavasaris“), kurios metu į Sibirą ištremta 40 tūkst. lietuvių.


2008 m. gegužės 22–23 d. Vilniuje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuota tarptautinė konferencija „Trėmimai – nusikaltimai žmoniškumui. Istorija ir atmintis“. Konferencijoje, skirtoje didžiosios 1948 m. tremties 60-mečiui, dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Ukrainos istorikai.


Joje ne tik paminėti šie įvykiai, bet ir iš naujo įvertinti nusikaltimo mastai bei tremčių padariniai Baltijos tautoms, į trėmimus pažvelgta kaip į komunistinio teroro elementą per nusikaltimų žmoniškumui prizmę, apibendrinti šio istorijos laikotarpio vertinimai. Taip pat siekta atsakyti į klausimus, koks dabar yra mūsų santykis su šiais įvykiais, kaip prievarta pagrįstos priemonės sovietiniu laikotarpiu pakeitė mūsų visuomenę, kokios tolesnės tremties istorinių tyrimų galimybės. Konferencijoje stengtasi išsiaiškinti represijų atminimo įamžinimo politikos aspektus, aptarti įamžinimo švietimo politiką ir nusikaltimų žmoniškumui teisinio įvertinimo padėtį įvairiose šalyse.Konferencijoje pranešimus skaitė:


Terje Anepaio (Estija) – „Sovietinės represijos Estijoje: atminimas ir įamžinimas XXI amžiuje“,
Arvydas Anušauskas (Lietuva) – „Požiūrio į trėmimus formavimas ir formavimasis praeityje bei dabartyje“,
Ainars Bambals (Latvija) – „Archyvinė medžiaga kaip istorijos šaltinis apie 1941, 1949 ir kitais metais ištremtus Latvijos gyventojus“,
Birutė Burauskaitė (Lietuva) – „Lietuvos vaikai – 1948-ųjų tremtiniai“, Kristina Burinskaitė (Lietuva) – „KGB prieš buvusius politinius kalinius ir tremtinius“,
Aleksandras Danielis (Rusija) – „Iš kur mes apie tai žinojome? Lietuvių pasipriešinimas ir sovietinis teroras šeštojo–septintojo dešimtmečių literatūroje“,
Irina Flige (Rusija) – „Lietuvių tremtinių atminimas šiuolaikinėje Rusijoje“,
Danutė Gailienė (Lietuva) – „Politinių represijų ilgalaikiai psichologiniai padariniai“,
Aleksandr Lysenko (Ukraina) – „Trėmimai Vakarų Ukrainoje: bausmė už nelojalumą (1939–1941 m.)“,
Jana Polianskaja (Lietuva) – „Lietuvių trėmimas į Krasnojarsko kraštą 1948 m.“,
Meelis Saueauk (Estija) – „Komunistų partijos vaidmuo vykdant masinius trėmimus Estijoje“,
Iveta Skinke (Latvija) – „Latvijos piliečių trėmimas 1949 m. kovo 25 d. Struktūrinė analizė“,
Heinrihs Strods (Latvija) – „Nepriklausomybės idėja, trėmimai ir Baltijos šalių kolonizavimas (1940–1991 m.)“,
Irena Šutinienė (Lietuva) – „Sovietinių represijų atminties reikšmės lietuvių autobiografijose“,
Aigi Rahi-Tamm (Estija) – „Trėmimų tyrimai Estijoje: dabartinė padėtis ir perspektyvos“,
Tamara Vronskaja (Ukraina) – „Represijos prieš pasipriešinimo dalyvių šeimų narius Vakarų Ukrainoje (1944–1952 m.)“.

„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 2(24)