http://www.genocid.lt/centras/lt/727/c/

ORAHIS

2010–2011 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdė projektą „Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos dokumentavimo, išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida Europoje“ (angl. “Exchange and promotion of best-practice of recording, preservation and interpretation of oral histories of victims of Nacizm and Stalinizm in Europe” (ORAHIS), kuris buvo finansuotas pagal ES programos „Europa piliečiams“ 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“.

Projektas vykdytas nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d.

2011 m. Lietuvoje buvo minimi Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo bei Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metai. Vienas iš svarbiausių XX a. totalitarinių režimų – nacizmo ir stalinizmo – vykdytos represinės politikos tyrimo šaltinių – žmonių liudijimai ir prisiminimai. Tačiau liudininkų gretos pamažu retėja. Todėl itin svarbu užfiksuoti ir išsaugoti jų parodymus ir tuo pačiu pagerbti žuvusiuosius, išsaugant jų atmintį, apmąstant Europos ir viso pasaulio praeitį, dabartį ir ateitį. Projektu buvo siekiama pasikeisti gerosiomis žodinės istorijos rinkimo ir saugojimo praktikomis bei paskatinti organizacijų bendradarbiavimą Lietuvoje ir Europoje.

Pagrindinis projekto tikslas – žodinių šaltinių kaupimo, dokumentavimo patirties sklaida, siekiant garantuoti ilgalaikį žodinės istorijos išsaugojimą.

Projekto metu šešių Europos Sąjungos šalių atstovai buvo pakviesti dalyvauti seminare ir aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Remiantis seminaro pranešimais bei interneto išteklių analize buvo parengtas „Europos nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerosios praktikos vadovas“ bei žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo rekomendacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui.


Projektą organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.


Projekto medžiaga