http://www.genocid.lt/centras/lt/729/c/

AGE

2013–2015 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras partnerio teisėmis dalyvauja europiniame projekte „Europoje pamirštas Gulagas“ (angl. “Amnesia Gulag in Europe” (AGE), kuris įgyvendinamas pagal ES programos „Europa piliečiams“ 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“.

Projektas vykdomas nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki 2015 m. balandžio 1 d.

Projektu siekiama atgaivinti į atminties pakraštį nustumtą Gulago lagerių istoriją, kuri Europoje mažai kam žinoma, nors tuose XX a. Sovietų Sąjungoje veikusiuose lageriuose buvo suluošinta milijonai žmonių likimų.

Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti jaunuosius Europos piliečius su stalinistinio režimo vykdytais persekiojimais, siekiant ugdyti jų socialinę atsakomybę, bendruomeniškumą, atvirą bei kritinį mąstymą ir gebėjimą naudotis demokratijos instrumentais.

Projektas vykdomas keliais etapais. Jų metu įvairiuose Italijos miestuose vyksta konferencijos ir paskaitos, organizuojami fotografijų parodos „Gulagas“ pristatymai. Lenkų fotografas Tomašas Kiznis (Tomasz Kizny) Lenkijoje, Sovietų Sąjungoje ir Rusijoje atliko daugiau kaip septyniolika metų trukusį tiriamąjį darbą ir surinko labai vertingą dokumentinę medžiagą, liudijančią apie Gulage siautėjusią prievartą. Parodoje eksponuojamos buvusių Gulago kalinių ir pareigūnų nuotraukos, taip pat medžiaga iš sovietinių, o vėliau – Rusijos archyvų.

2014 m. kovo 12 d. spaudos pranešimas apie Tomašo Kiznio parodą Mačeratoje.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, dalyvaudamas projekte, įsipareigojo siųsti į Italiją savo istorikus, kurie skaitytų pranešimus seminarų metu ir supažindintų italų visuomenę su lietuvių kalinimu Gulage ir tai iliustruojančia vaizdine medžiaga, labai reikalinga geresniam Gulago pažinimui ir supratimui, bei surengti Vilniuje baigiamąją konferenciją, kurios metu būtų aptarta projekto eiga, veikla ir rezultatai.

2015 m. kovo 19 d. spaudos pranešimas apie tarptautinę konferenciją Vilniuje.


Informacija apie visus projekto renginius.

Projekto organizatorius – Mačeratos universiteto Politikos mokslų, komunikacijos ir tarptautinių santykių fakultetas (Italija).


Partneriai:
Išsivadavimo judėjimo Markės regione ir Naujausiųjų laikų istorijos institutas Askoli Pičene (Italija);
Bolcano asociacija BZ 1999 (Italija);
Loreto aukštojo mokslo institutas „Einstein-Nebbia“ (Italija);
Lyčių stebėjimo centras Mačeratoje (Italija);
Ankonos universitetų asociacija taikai (Italija);
Edinburgo universitetas (Didžioji Britanija);
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Lietuva).

Projekto svetainė www.amnesiagulag.eu

Facebook’o puslapis AGE – Amnesia Gulag in Europe