http://www.genocid.lt/centras/lt/730/c/

REMEMOR

2014–2015 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdė projektą „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“ (angl. “House of Death 1939–1955. News of a Resurrected Memory” (REMEMOR), kuris buvo finansuotas pagal ES programos „Europa piliečiams“ 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“.

Projektas vykdytas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

Antrojo pasaulinio karo metai, nacių bei sovietų totalitarinių režimų represijos Europos atmintyje šiandien paženklinti kraujo ir mirties simboliais. Todėl neatsitiktinai metafora „Mirties namai“ vietiniai gyventojai vadino ir Lietuvoje, Šilutės apskrities Macikų kaime, nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios veikusias nacių, vėliau sovietų įsteigtas karo belaisvių stovyklas ir GULAG‘o skyrių. Juose kalėjo įvairių šalių žmonės – lenkai, belgai, prancūzai, amerikiečiai, kanadiečiai, britai, lietuviai, vokiečiai, rusai ir kiti. Daug jų nuo patirtų kančių mirė ir yra palaidota netoliese. Ši memorialinė vieta liudija tiek nacių, tiek sovietų represijų žiaurumą ir nežmoniškumą. Projektu buvo siekiama įamžinti Macikų k. veikusiose nacių, vėliau sovietų įsteigtose karo belaisvių stovyklose ir GULAG’o lageryje kalėjusių ir mirusių žmonių atminimą.

Pagrindinis projekto tikslas – išsaugoti totalitarinių režimų vykdytų represijų ir Europos gyventojų žudynių vietą, įamžinti aukų atminimą bei skleisti informaciją apie ten vykusius tragiškus įvykius tarptautiniu lygmeniu.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti išsamūs archyviniai ir archeologiniai tyrimai, kurių pagrindu apie Macikų k. veikusias nacių ir sovietų kalinimo įstaigas bei kalinių gyvenimo sąlygas parengti leidiniai lietuvių ir anglų k. „Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir GULAG’o lageriai 1939–1955 metais Šilutės apylinkėse“, interneto svetainė, turistinis maršrutas ir stendas. Kaip baigiamasis projekto etapas Šilutėje suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“ ir aukų pagerbimo ceremonija. Konferencijos ir aukų pagerbimo ceremonijos įrašai išleisti DVD plokštelėje.

Projektą organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Projekto partneriai:
Šilutes rajono savivaldybės administracija (Lietuva),
Šilutės muziejus (Lietuva),
Šilutės Vydūno gimnazija (Lietuva),
Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyrius (Lietuva),
Macikų socialinės globos namai (Lietuva),
Antrojo pasaulinio karo muziejus Gdanske (Lenkija).

Projekto svetainė www.rememor.eu