http://www.genocid.lt/centras/lt/756/c/

Pažintiniai maršrutai

Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas: gimimo ir žūties vietos

Lankytojai turi galimybę aplankyti Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Kraujelių sodybą Kaniūkų kaime (Molėtų rajonas, Suginčių seniūnija), nuvykti į Velbiškio kaimą (Utenos rajonas, Leliūnų seniūnija) prie paminklo-atminimo ženklo, skirto vienam iš paskutinių Lietuvos partizanų A. Kraujeliui-Siaubūnui atminti, ir pamatyti partizano žūties vietą Papiškių kaime (Utenos rajonas, Utenos seniūnija).
- Daugiau
- Maršruto schema


Dainavos apygardos partizanų kovų takais

Keliaudami pažintiniu Varėnos miškų urėdijos Zervynų ir Perlojos girininkijose (Varėnos rajone) įrengtu maršrutu „Dainavos apygardos partizanų kovų takais“ aplankysite Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Merkio būrio ir Nemuno būrio partizanų bunkerius, kuriuose veikė tėvūnijos vadavietės. Šiuose bunkeriuose kovodami su okupantais žuvo tėvūnijos vadai Adolfas Baublys-Merkys (1949 m. sausį) ir Vincas Kalanta-Nemunas (1949 m. birželį). Taip pat turėsite galimybę aplankyti Genio grupės partizanų bunkerį, kuriame 1952 m. gegužę žuvo bene paskutinieji tėvūnijos partizanai.
- Daugiau 
- Maršruto schema


Algimanto apygardos partizanų kovų takais

Keliaudami 12,5 km ilgio pažintiniu turistiniu maršrutu Šimonių girioje (Svėdasų girininkija), lankytojai turi galimybę pamatyti svarbias Algimanto apygardos partizanų kovų vietas: buvusių slėptuvių (bunkerių) vietas, vadavietes, partizanų kapines. Gali nuvykti į Butkiškio kaime (Anykščių rajonas, Andrioniškio seniūnija) buvusią Jovaišų šeimos sodybą, kurioje buvo įkurta Algimanto apygardos, vėliau – Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vadavietė.
- Daugiau
- Maršruto schema


Pirčiupių žudynės

Lankytojai turi galimybę aplankyti tragiško įvykio – Pirčiupių kaimo žudynių – vietą. 1944 m. vasarą naciai sudegino Pirčiupių kaimą (Varėnos rajonas, Valkininkų seniūnija), nužudė 119 kaimo gyventojų.
- Daugiau
- Maršruto schema


Dainavos apygardos partizanų vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko žūties vieta

Lankytojai gali aplankyti Dainavos apygardos partizanų vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko žūties vietą Žaliamiškio miške. Informacinis stendas apie Dainavos apygardos vadą pastatytas aikštelėje prie miško greta žuvusiems partizanams atminti LGGRTC pastatyto atminimo ženklo (Druskininkų sav., Leipalingio sen., Dubraviškės k.). Nuo informacinio stendo iki buvusio bunkerio, kuriame žuvo L. Baliukevičius-Dzūkas su bendražygiais, reikia eiti 600 metrų miško keliu.

Kaip nuvykti: išvažiavus iš Merkinės važiuoti Merkinės–Leipalingio keliu (133) 16,4 km ir sukti į kairę.
- Daugiau
- Maršruto schema


1949 m. vasario 16-osios LLKS Tarybos Deklaracijos signataras Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis.

Sėlynėje (Rokiškio r.) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Rokiškio rajono savivaldybe ir Rokiškio krašto muziejumi įamžino Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos nario, 1949 m. vasario 16-osios LLKS Tarybos Deklaracijos signataro Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio atminimą – pastatė paminklą (aut. Jonas Jagėla) ir informacinį stendą.
- Daugiau


Partizanų kalva – Salako krašto partizanų kapinės.

Salako valsčiuje žuvusių partizanų kūnus sovietų saugumiečiai ir stribai sumesdavo ir užkasdavo po karo išlikusiuose apkasuose, kurie buvo netoli Salako miestelio esančiame miškelyje. Ilgainiui šią vietą žmonės pradėjo vadinti Partizanų kalva. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Partizanų kalvoje buvo įamžintas laisvės kovotojų atminimas – pastatytas kryžius ir antkapiniai paminklai.
- Daugiau