http://www.genocid.lt/centras/lt/787/c/

Medžiaga mokytojams

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir jo padaliniai, talkindami Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojams, yra parengę ir išleidę nemažai istorijos mokymui skirtų plakatų, žemėlapių, atvirukų rinkinių ir kompaktinių plokštelių su informacine medžiaga.

Šiuo metu siūlome:

Plakatas
Dalia Marija Grinkevičiūtė
(1927 05 28–1987 12 25)


Plakate pateikta išsami tremtinės, politinės kalinės, gydytojos, knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Marijos Grinkevičiūtės gyvenimo istorija, kuri neatsiejama nuo 1941-ųjų metų birželio tremties, sunkiai protu suvokiamų išgyvenimų tremtyje, pasiryžimo bėgti, suėmimo, tardymo, kalinimo lageryje ir grąžinimo į tremties vietą. Tai ką išgyveno, stengėsi užrašyti, kad nedingtų, kad nebūtų užmiršta. Plakatas gausiai iliustruotas istorinėmis ir šių dienų nuotraukomis, dokumentų, leidinių, rankraščių faksimilėmis.

Formatas: 42 x 60 cm

Plakatų rinkinys
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija ir signatarai

Rinkinį (14 plakatų) sudaro aštuonių Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarų portretai ir trumpos biografijos, Deklaracijos faksimilė ir jos reikšmės aprašymas.

Formatas: 30 x 42 cm

Žemėlapis
Lietuvos partizanų apygardos 1949–1950 m.

Mokomąjį žemėlapį sudaro gamtinis Lietuvos žemėlapis su pažymėtomis partizanų rinktinių, apygardų ir sričių ribomis bei dvi schemos, kuriose skirtingomis spalvomis pažymėtos Lietuvos partizanų apygardų ir Lietuvos partizanų sričių teritorijos.

Formatas: 60 x 84 cm

Plakatas
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas (1909 03 15–1954 11 26)

Plakate pateikta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos faksimilė, Jono Žemaičio-Vytauto gyvenimo ir kovos kelią iliustruojančios istorinės nuotraukos ir dokumentai.

Formatas: 60 x 84 cm

Plakatas
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918 03 06–1957 11 29)

Plakate pateikta glausta Adolfo Ramanausko-Vanago biografija, jis gausiai iliustruotas partizano gyvenimo ir kovos kelią iliustruojančiomis istorinėmis fotografijomis, mirties nuosprendžio įvykdymo dokumentu.

Formatas: 60 x 84 cm

Plakatas
Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas 1925 01 01–1950 06 24

Plakate pateikta glausta Liongino Baliukevičiaus-Dzūko biografija, jis gausiai iliustruotas partizano gyvenimo ir kovos kelią iliustruojančiomis istorinėmis ir šių dienų atminimo ženklų nuotraukomis.

Formatas: 60 x 84 cm

Plakatas
Liepsnojantis laisvės šauklys Romas Kalanta

Plakate pateikta glausta informacija apie Romo Kalantos žygdarbį, po jo sekusius įvykius Kaune ir istorinį įvertinimą. Jis gausiai iliustruotas istorinėmis ir šių dienų nuotraukomis, dokumentų faksimilėmis.

Formatas: 42 x 60 cm

Plakatas
Tauro apygarda. 1945 m. rugpjūtis–1952 m. birželis

Plakate aprašyta Tauro apygardos istorija, jis gausiai iliustruotas istorinėmis nuotraukomis, šių dienų paminklų vaizdais ir apygardoje leistų laikraščių faksimilėmis. Publikuojamas Tauro apygardos žemėlapis ir visų apygardos vadų sąrašas.

Formatas: 60 x 84 cm


Leidinių teiraukitės tel. (8 5) 266 3282 arba el. p. edukacija@genocid.lt