http://www.genocid.lt/centras/lt/812/c/

Pažintiniai maršrutai

Kaip išmaniuoju telefonu
peržiūrėti vaizdo įrašus,
kurie yra užkoduoti taškiniais QR kodais?

Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas: gimimo ir žūties vietos

Lankytojai turi galimybę aplankyti Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Kraujelių sodybą Kaniūkų kaime (Molėtų rajonas, Suginčių seniūnija), nuvykti į Velbiškio kaimą (Utenos rajonas, Leliūnų seniūnija) prie paminklo-atminimo ženklo, skirto vienam iš paskutinių Lietuvos partizanų A. Kraujeliui-Siaubūnui atminti, ir pamatyti partizano žūties vietą Papiškių kaime (Utenos rajonas, Utenos seniūnija).
- Daugiau
- Maršruto schema


Dainavos apygardos partizanų kovų takais

Keliaudami pažintiniu Varėnos miškų urėdijos Zervynų ir Perlojos girininkijose (Varėnos rajone) įrengtu maršrutu „Dainavos apygardos partizanų kovų takais“ aplankysite Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Merkio būrio ir Nemuno būrio partizanų bunkerius, kuriuose veikė tėvūnijos vadavietės. Šiuose bunkeriuose kovodami su okupantais žuvo tėvūnijos vadai Adolfas Baublys-Merkys (1949 m. sausį) ir Vincas Kalanta-Nemunas (1949 m. birželį). Taip pat turėsite galimybę aplankyti Genio grupės partizanų bunkerį, kuriame 1952 m. gegužę žuvo bene paskutinieji tėvūnijos partizanai.
- Daugiau 
- Maršruto schema


Algimanto apygardos partizanų kovų takais

Keliaudami 12,5 km ilgio pažintiniu turistiniu maršrutu Šimonių girioje (Svėdasų girininkija), lankytojai turi galimybę pamatyti svarbias Algimanto apygardos partizanų kovų vietas: buvusių slėptuvių (bunkerių) vietas, vadavietes, partizanų kapines. Gali nuvykti į Butkiškio kaime (Anykščių rajonas, Andrioniškio seniūnija) buvusią Jovaišų šeimos sodybą, kurioje buvo įkurta Algimanto apygardos, vėliau – Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vadavietė.
- Daugiau
- Maršruto schema


Obelių krašto partizanų takais

Kviečiame keliauti Rokiškio rajone, Latvijos Respublikoje įrengtu pažintiniu maršrutu „Obelių krašto partizanų takais“.
Šio pažintinio maršruto lankytini objektai:
Lankytinų objektų sąrašas (anglų kalba)

Šiame pažintiniame maršrute yra įrengti 3 informaciniai stendai, kuriuose yra pateikiama informacija apie partizaninį judėjimą Rokiškio apskrityje. Stende esantys taškiniai QR kodai suteikia galimybę lankytojams pamatyti vaizdo įrašus ir išgirsti gyvus, autentiškus pasakojimus apie lankytinus objektus. Tam, kad lankytojams būtų lengviau surasti pažintinio maršruto lankytiną objektą, Obelių šilo mūšio vietą, pastatytos 3 maršruto kryptį nurodančios rodyklės.
- Daugiau
- Maršruto schema


Rūdšilio partizanų takais

Keliaudami Šakių miškų urėdijos Lekėčių girininkijoje (Šakių rajone) įrengtu pažintiniu maršrutu lankytojai galės aplankyti:
- „Žalgirio“ rinktinės Šturmo Tėvūnijos partizanų bunkerį, kuriame žuvo žurnalistas, aktyvus pasipriešinimo dalyvis Julijonas Būtėnas ir „Žalgirio“ rinktinės Šturmo tėvūnijos vadas Petras Jurkštaitis-Beržas;
- partizanų Algimanto Matuso-Našlaitėlio ir Aleksandro Povaičio-Riešuto bunkerį;
- kryžių partizanų rėmėjai Antaninai Naujokaitei-Aleknavičienei;
- Julijono Būtėno ąžuolą;
- partizano Kosto Zarankos-Bitės bunkerį.

Pažintinio maršruto pradžioje yra įrengtas 1 informacinis stendas, kuriame pateikiama informacija apie lankytinus objektus. Stende esantis taškinis QR kodas suteikia galimybę lankytojams pamatyti fragmentą iš vaizdo įrašo „Sakalai parskrido“ apie Julijono Būtėno gyvenimą.
Tam, kad lankytojams būtų lengviau surasti pažintinio maršruto lankytinus objektus, pastatyta 15 maršruto kryptį nurodančių rodyklių.
- Maršruto schemaJuozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Liongino Baliukevičiaus-Dzūko kovų takais

Keliaudami šiuo pažintiniu maršrutu, įrengtu Merkinės girininkijoje, Varėnos ir Druskininkų rajonuose lankytojai galės aplankyti šiuos objektus:
- Dainavos apygardos partizanų vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko žūties vietą Žaliamiškio miške;
- Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadavietę, kurioje dirbo Juozas Vitkus-Kazimieraitis Liepiškių k.;
- Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties vietą Janavo k.

Šiame pažintiniame maršrute yra įrengti 2 informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie Pietų Lietuvos partizanų vadą, pulkininką leitenantą Juozą Vitkų-Kazimieraitį ir Dainavos apygardos partizanų vadą Lionginą Baliukevičių-Dzūką.
Pažintinio maršruto įvadinis informacinis stendas yra pastatytas aikštelėje prie miško, greta žuvusiems partizanams atminti LGGRTC pastatyto atminimo ženklo (Druskininkų sav., Leipalingio sen., Dubraviškės k.). Kitas informacinis stendas, skirtas Dainavos apygardos partizanų vadui Lionginui Baliukevičiui-Dzūkui, yra pastatytas jo žūties vietoje, Žaliamiškio miške. Iki buvusio bunkerio vietos, kuriame žuvo L. Baliukevičius-Dzūkas su bendražygiais, reikia eiti 600 metrų miško keliu, ši kelio atkarpa automobiliais ir autobusais nepravažiuojama. Svarbu pastebėti, kad šio miško keliai yra gana klampūs, todėl norit žygiuoti iki L. Baliukevičiaus-Dzūko žūties vietos patartina pasirūpinti tinkama avalyne.

Tam, kad lankytojams būtų lengviau surasti pažintinio maršruto lankytinus objektus, pastatytos 6 maršruto kryptį nurodančios rodyklės.
- Maršruto schemaDĖMESIO!
Šio pažintinio maršruto lankytini objektai esantys Liepiškių kaime ir Janavo kaime yra privačioje teritorijoje. Šiose vietose griežtai draudžiama triukšmauti, statyti palapines, kurti laužus, stovyklauti bei kitaip naudotis svetimu turtu. Maloniai prašome laikytis viešosios tvarkos.

Pandėlio ir Panemunio krašto partizanų takais

Šis pažintinis maršrutas, įrengtas Rokiškio raj. bei Zarasų raj. Lankytojai galės aplankyti šiuos objektus:
-1949 m. vasario 16-osios LLKS Tarybos Deklaracijos signataro Vytauto Gružo-Kardo paminklą bei sodybos vietą.
-Partizano Albino Stumbio gimtosios sodybos vietą bei atminimo lentą.
-Kautynių, vykusių 1946-12-12 Notigalės pelkėje, vietą bei atstatytą partizanų bunkerį.
-Buvusį NKVD–MVD–MGB poskyrį ir areštinę.
-Skulptūrą ,,Angelas“ kurios teritorijoje buvo užkasti 1944–1954 m. Panemunio apylinkėse žuvę partizanai.
-1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Vlado Mirono gimtinę.
Ir kiti.
Šiame maršrute įrengti 4 informaciniai stendai, kuriame pasiekiama informacija apie lankytinus objektus. Tam, kad lankytojams būtų lengviau surasti pažintinio maršruto lankytinus objektus, pastatyta 13 maršruto kryptį nurodančių rodyklių.

- Daugiau
- Maršruto schema

 


„Paskutinis Julijono Būtėno žygis“
Keliaudami pažintiniu maršrutu „Paskutinis Julijono Būtėno žygis“, atkartosite žymaus rezistento ir žurnalisto Julijono Būtėno istorinį žygį, prasidėjusį 1951 metų balandžio 19 dieną nuo nusileidimo parašiutu vietos Kazlų Rūdos miške, tarp Papilvio ir Kajackų kaimų, iki bunkerio Rūdšilio girioje (Lekėčių seniūnija, Šakių raj. sav.), kuriame jis gegužės 22 d. didvyriškai žuvo.

- Daugiau
- Maršruto schema
- Julijonas Būtėnas

 


                                         Adolfo Ramanausko-Vanago laisvės kovų keliais

Pirma atkarpa:
Šis pažintinis maršrutas, įrengtas Merkinės apylinkėse liudija LLKS Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracijos signataro A. Ramanausko-Vanago bei jo bendražygių kovą dėl Lietuvos laisvės. Maršrutas prasideda memoriale Dainavos apygardos partizanams - Merkinės kryžių kalnelyje ir baigiasi ant Merkinės piliakalnio, nuo kurio atsiveria vaizdas į Lietuvą, už kurią kovėsi Lietuvos partizanai.
Šiame pažintiniame maršrute yra įrengti 5 informaciniai stendai, kuriuose yra pateikiama informacija apie Dainavos apygardos partizanų bei jų ryšininkų veiklą.

- Lankomi objektai
- Maršruto schema
- Partizanų, dalyvavusių Merkinės puolime sąrašas pagal Vanago prisiminimus


Antra atkarpa:
Šio pažintinio maršruto 22 km ilgio trasa skirta pristatyti 1944 – 1953 m. Lietuvoje vykusį ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą Merkinės ir Marcinkonių apylinkėse, kurios priklausė Lietuvos partizanų Dainavos apygardai Merkio rinktinei (nuo 1947 m. – Kazimieraičio rinktinė). 1945 m. Merkio rinktinės partizanų vadu buvo paskirtas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918-1957). Jis čia aktyviai veikė, atlikdamas ginkluotojo pogrindžio Dzūkijoje centralizavimo darbą. Pietų Lietuvoje partizaninis judėjimas buvo įgavęs ypatingai platų mastą. Šio krašto kovotojai pasižymėjo ne tik gausiais ir narsiais žygiais, bet patyrė ir didžiausius nuostolius.
Žygio pėsčiomis pradžia – Puvočių stovyklavietėje, kuri įkurta Dzūkijos nacionaliniame parke Merkio ir Grūdos upių santakoje, prie pat Puvočių kaimo. Abipus Merkio upės einanti trasa driekiasi per miškuose bei vaizdinguose upių slėniuose įsikūrusius kaimus. Juose įrengti informaciniai stendai, atminimo ženklai, atstatyta vadavietė ir bunkeriai, pažymėtos laisvės kovų, partizanų sąskrydžio ir apdovanojimų, jų žūties bei palaidojimų vietos. Su kita 28 km ilgio trasa, prasidedančia memoriale Dainavos apygardos partizanams – Merkinės kryžių kalnelyje, maršrutas „Adolfo Ramanausko-Vanago laisvės kovų keliais“ pristato Dzūkijoje vykusio partizaninio karo mastą ir jo svarbą.

- Maršruto schema
- Lankomi objektaiDėl pažintinių žygių kreiptis:
Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, mob. 8 685 21818;
Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vedėja Violeta Kolonaitienė, mob. 8 672 69645;