2021 m. vasario 28 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt

Prof. dr. Adas Jakubauskas

Generalinis direktorius


El. paštas


tel. 231 4139
mob. 8 601 40799


Prof. dr. Adas Jakubauskas 2003 m. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete, Visuomenės mokslų fakulteto Politikos ir žurnalistikos institute apgynė daktaro disertaciją ir įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 2004 m. humanitarinių mokslų daktaro diplomas nostrifikuotas Lietuvos mokslo taryboje bei suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis. Bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Vilniaus pedagoginiame universitete.

Darbo patirtis: lektorius Adomo Mickevičiaus universitete Poznanėje (1998-2003 m.), Europos EQUAL projekto „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos sukūrimas ir išbandymas“ tarptautinio bendradarbiavimo koordinatorius (2005-2008 m.). Dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje (2004-2008 m.). Mykolo Romerio universitete dirba nuo 2010 m. 2010-2011 m. dirbo Mykolo Romerio universiteto lektoriumi, 2011-2016 m. – Mykolo Romerio universiteto docentu, 2016-2018 m. – Mykolo Romerio profesoriumi. Nuo 2019 m. yra šio universiteto afilijuotasis profesorius.

Dalyvavo tarptautinėse konferencijose Poznanėje, Varšuvoje, Slubicuose, Vilniuje, Kijeve, Paryžiuje, Romoje, Berlyne, Magdeburge, Miunsteryje, Braunšveige, Kopenhagoje, Sarajeve ir kitur (Lietuvoje ir užsienyje). Publikavo mokslinius ir žurnalistinius straipsnius Lietuvos bei užsienio mokslo leidiniuose (Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse), nuo akademinio darbo pradžios paskelbė per 35 mokslinius straipsnius. Reikšmingiausi moksliniai darbai – „Parlamento rinkimai Latvijoje“ (1999), „Lietuvos politinė sistema“ (2008), „Lietuvos prezidento institucija Lietuvos politinėje sistemoje“ (2011). Išleido poezijos rinktinę „Kelio pradžia“ (1992), su bendraautoriais parengė ir išleido enciklopedinį žinyną „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ (2009).

Prof. dr. A. Jakubauskas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Apdovanotas Lietuvos Respublikos ministro pirmininko, Kultūros ministro, Mykolo Romerio universiteto rektoriaus padėkos raštais, II laipsnio medaliu „ Už nuopelnus Vilniui ir tautai“, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sidabro ir aukso ženklais „Už nuopelnus“ bei kitais apdovanojimais (2009, 2017).

Daugiau informacijos

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”