2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Saulius Grybkauskas

KGB veikla sovietinės Lietuvos pramonės įmonėse 1965–1985 m.

- Santrauka -

 

Straipsnyje siekiama KGB archyvinės medžiagos pagrindu nušviesti sovietinio saugumo komiteto veiklą pramonės įmonėse, įvertinti KGB kaip tam tikro ekonominės sistemos veikėjo vaidmenį, atskleisti KGB vykdytos šios srities kontrolės kaitą.
Sovietinėje Lietuvoje vykusi intensyvi industrializacija lėmė režimo dėmesio pramonei ir gamyklų veiklai augimą. KGB veikla pramonės įmonėse atspindi sovietinės valdžios naujų poveikio visuomenei priemonių vis sudėtingėjančiose politinėse, socialinėse ir ūkinėse realijose paieškas. Jos ypač pastebimos nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio: tam tikras leidimų dirbti su slaptaisiais dokumentais liberalizavimas, profilaktikos priemonių „su visuomenės pagalba“taikymas, įmonių vadovų ir specialistų įtraukimas į kovos su užsienio technine žvalgyba grupes liudija, kad grubų KGB kišimąsi į įmonių vidaus valdymą keitė efektyvesni ir lankstesni KGB darbo metodas.
Kontržvalgybinis KGB veiklos pramonėje pobūdis lėmė jo, kaip tam tikro valdžios veikėjo ūkio sistemoje, ribas. Kontržvalgybinė prieiga neleido efektyviai panaudoti kompetentingos agentūros potencialo: informacija, gaunama iš agentų, buvo mažai susijusi su visos ekonominės sistemos interesais, su planinės sistemos esme.

 


KGB Activity in the Industrial Enterprises of Soviet Lithuania in 1965–1985

- Summary -


The article seeks, on the basis of the KGB archival material, to elucidate the activity of the Soviet security committee in the industrial enterprises, to evaluate the role of KGB as a certain player in the economic system, to reveal the change of the control in this field conducted by KGB.
Intensive industrialization which took place in Soviet Lithuania predetermined the growth of attention of the regime to the industry and the activity of the plants. The KGB activity in the industrial enterprises is reflected by the search of new measures of impact of the Soviet power on the public in still more complicated political, social and economic realities. They are especially noticeable from the middle of the eighth decade: certain liberalization of the permits to work with secret documents, application of preventive measures “with the assistance of the public”, attraction of the heads and specialists of the enterprises to the groups of fight against foreign technical intelligence service witness that rude interference of KGB into the internal management of the enterprises was replaced by the more effective and flexible method of KGB work.
A counter-intelligence character of KGB activity in the industry preconditioned its limits as a certain authority in the economic system. Counter-intelligence access did not allow the potential of the competent agency to be used efficiently: information, received from agents, was related inconsiderably to the interests of the whole economic system, with the essence of the planned system.„Genocidas ir rezistencija“ 2009 m. Nr. 1(25)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”