http://www.genocid.lt/centras/lt/821/c/

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos veikla
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos reglamentas

ATMINTINĖS:
Pretendento į kario savanorio ar LKD statusą atmintinė
Pretendento į kario savanorio ar LKD statusą po mirties atmintinė

NAUDINGA INFORMACIJA:
NUO MINŲ IR SPROGMENŲ NUKENTĖJĘ ASMENYS. TYRIMO MEDŽIAGA.
Institucijos, išduodančios archyvines pažymas
Informacija apie įstatymo papildymą nuo 2020 m. sausio 1 d.
Asmenų, pretenduojančių į nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijų asmens (politinio kalinio, tremtinio, perkeltojo, represuotojo, nukentėjusiojo, buvusio beglobio vaiko) teisinį statusą, teikiamų dokumentų sąrašas
Asmenų, likvidavusių Černobylio AE avarijos padarinius, teikiamų dokumentų sąrašas
Asmenų, tarnavusių Afganistane, teikiamų dokumentų sąrašas
Dėl jaunuolių, 1990-1991 m. atsisakiusių tarnauti sovietinėje armijoje, nukentėjusių nuo sovietų armijos veiksmųPRAŠYMAI IR ANKETOS:

Prašymas dėl nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijų asmens teisinio statuso pripažinimo. Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 36KB).

Asmens, nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijų, anketa. Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 169KB).

Prašymas-anketa dėl teisinio statuso pripažinimo (ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio-kario savanorio teisinį statusą po mirties). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 103KB).

Prašymas-anketa dėl teisinio statuso pripažinimo (ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio-kario savanorio teisinį statusą). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 105KB).

Prašymas-anketa dėl teisinio statuso pripažinimo (neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio-laisvės kovų dalyvio teisinį statusą po mirties). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 100KB).

Prašymas-anketa dėl teisinio statuso pripažinimo (neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio-laisvės kovų dalyvio teisinį statusą). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 100KB).