http://www.genocid.lt/centras/lt/824/c/

Nuostatai


LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO NUOSTATAI (patvirtinti 1997 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu NR. VIII-505 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo“);


1992 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidento įsakymas „Nr. 1230/236 "DĖL LIETUVOS GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS STEIGIMO";LETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  INFORMACINIŲ SISTEMŲ „ASMENYS, NUKENTĖJĘ NUO OKUPACIJŲ" BEI „PASIPRIEŠININMO OKUPACIJOMS DALYVIAI"  NUOSTATAI  (patvirtinti 2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus įsakymu "Dėl informacinių sistemų „Asmenys, nukentėję nuo okupacijų" bei „Pasipriešininmo okupacijoms dalyviai" steigimo ir nuostatų patvirtinimo)