2020 m. lapkričio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Kronika - Pokario istorija mokyklai
„Pokario istorija mokyklai“ – taip pavadintas seminaras bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojams 2008 m. spalio mėnesį vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejuje. Mintis surengti šį seminarą kilo antrus metus iš eilės vykdant pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Pokario istorija jaunimui: tragiškieji XX a. Lietuvos istorijos puslapiai“. Pastebėta, jog ne tik jaunimas nėra pakankamai susipažinęs su XX a. vidurio Lietuvos istorija, bet dažnai ir patiems istorijos mokytojams trūksta reikalingos informacijos bei metodinės medžiagos. Kadangi Genocido aukų muziejus bei kiti LGGRTC padaliniai yra sukaupę labai daug vaizdinės ir dokumentinės medžiagos apie šį tragišką mūsų valstybės laikotarpį, buvo nutarta parengti specialią metodinę-informacinę medžiagą mokytojams, kurią jie galėtų naudoti istorijos mokymo ir pilietinio ugdymo procese. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis istorijos mokytojų dar nėra buvę Genocido aukų muziejuje ir nėra susipažinę su jo bei LGGRTC veikla, nuspręsta pakviesti juos į muziejų. Iš pradžių ketinta surengti du vienos dienos seminarus spalio 28 ir 29 d., tačiau norinčiųjų dalyvauti buvo tiek daug, kad teko surengti papildomą seminarą spalio 30 d. Į muziejų atvyko mokytojai iš aštuoniolikos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir kt.) bei devyniolikos rajonų. Iš viso dalyvavo 150 bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų. Seminarus svečių teisėmis stebėjo keli Švietimo ir mokslo ministerijos, rajonų švietimo skyrių specialistai.
Renginio pradžioje Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis visus susirinkusiuosius supažindino su LGGRTC ir muziejaus veikla bei perspektyvomis, Fondų apskaitos skyriaus vedėja Nijolė Čekavičiūtė pristatė muziejaus rinkinius ir juose saugomus istorijos šaltinius. Naudodamiesi muziejaus fonduose saugomais eksponatais, muziejaus Istorijos skyriaus specialistai parengė darbui pamokose skirtų atvirukų komplektą – po vieną atviruką iš keturių pagrindinių rinkinių: Ginkluotojo pasipriešinimo, Sovietinių represinių žinybų, Lietuvos gyventojų lageriuose ir tremtyje ir Neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo. Savitą atvirukų dizainą sukūrė jauna ir kūrybinga muziejaus dailininkė Ieva Vedeikaitė. Kad mokytojams būtų lengva ir paprasta šiuos atvirukus naudoti pamokose, buvo parengti klausimai, kaip juos nagrinėti. Kiekvienas seminare dalyvavęs mokytojas gavo po tokį atvirukų rinkinį. Bene labiausiai visus dalyvius domino kitas naujas LGGRTC leidinys – seminaro metu pristatyta DVD plokštelė „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m.“ Ši plokštelė taip pat skirta istorijos mokytojams, o joje esanti medžiaga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis – tai dokumentinė 12 minučių trukmės partizaninio karo Lietuvoje apybraiža, sukurta naudojant Genocido aukų muziejaus fonduose saugomas fotografijas ir dokumentus. Ją galima žiūrėti ne tik per kompiuterį, turintį DVD skaitymo įrenginį, bet ir per DVD grotuvą. Kadangi apybraižoje panaudotos iliustracijos neturi anotacijų, kartu su disku buvo išleista ir knygutė, kurioje pateikti fotografijų aprašai; remdamiesi šia knygute mokytojai gali mokiniams plačiau komentuoti matomus vaizdus. Antroji disko dalis – tai interaktyvus Lietuvos partizanų apygardų žemėlapis, kuriame pateikta iliustruota apygardų istorija, vadų biografijos ir didžiausių mūšių su okupacine sovietų kariuomene aprašymai. Rengdami šią medžiagą LGGRTC ir muziejaus specialistai tikėjosi, kad ji mokytojams ypač naudinga bus 2009 m., kai bus minimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 60-metis. Seminare dalyvavusiems mokytojams, be jau minėtos metodinės-informacinės medžiagos, dar buvo dovanoti tremties ir kalinimo vietų žemėlapiai, kiti LGGRTC išleisti leidiniai.
Seminaro metu buvo pristatyta ir LGGRTC bei Genocido aukų muziejaus edukacinė veikla. LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė papasakojo apie mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ bei jo dalyviams rengiamas vasaros stovyklas, o Genocido aukų muziejaus edukologė Dovilė Lauraitienė pristatė muziejaus edukacinę programą „Atverta istorija“. Mokytojai patys dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Sovietų kalėjimai, lageriai ir tremtis: skiriamieji bruožai“, sužinojo, kuo skyrėsi gyvenimas tremtyje nuo kalinimo lageryje, o kalinimas lageryje – nuo kalinimo kalėjime. Muziejuje pirmą kartą apsilankiusiems seminaro dalyviams buvo pasiūlyta apžvalginė ekskursija, kitiems, jau anksčiau susipažinusiems su muziejaus ekspozicijomis, – dokumentinio filmo „Gyveno senelis ir bobutė“ peržiūra. Šis 2007 m. sukurtas filmas yra labai populiarus tarp muziejaus lankytojų, jame pasakojama tremtinių šeimos istorija sujaudina tiek pačius jauniausius, tiek vyresnio amžiaus žiūrovus. Pusvalandį trunkantis filmas patiko ir seminare dalyvavusiems istorijos mokytojams; daugelis jų išsakė nuomonę, kad šis filmas labai tiktų naudoti pamokose, nors ir nėra skirtas mokyklinei edukacijai.
Seminaras „Pokario istorija mokyklai“ baigėsi. Tikimės, kad jis buvo naudingas, jame įgytas žinias bei gautą medžiagą mokytojai galės pritaikyti praktikoje, kūrybingai naudoti mokymo procese. Jauni ir entuziastingi specialistai yra pasirengę ir toliau talkinti Lietuvos mokyklų mokytojams, rengti jiems skirtą metodinę-informacinę medžiagą ir naujus edukacinius užsiėmimus muziejuje.
 
 
Vilma Juozevičiūtė

Seminaro dalyviams skirta informacinė ir metodinė medžiaga Muziejaus salėje laisvų vietų beveik nebuvo


„Genocidas ir rezistencija“ 2009 m. Nr. 1(25)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”