http://www.genocid.lt/centras/lt/827/c/

Paskatinimai ir apdovanojimai

2021 m. paskatinimai ir apdovanojimai

Išmokėta suma Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius Skatinimo priežastis
8492 € 9 premijos ir vienkartinės išmokos



2020 m. paskatinimai ir apdovanojimai

Išmokėta suma Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius Skatinimo priežastis
21335 € 133 premijos ir vienkartinės išmokos
3223 € 5 premijos ir vienkartinės išmokos



2019 m. paskatinimai ir apdovanojimai

Išmokėta suma Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius Skatinimo priežastis
128 949 € 131 premijos ir vienkartinės išmokos


2018 m. paskatinimai ir apdovanojimai

Išmokėta suma Paskatintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius Skatinimo priežastis
70975 € 137 premijos
1000 € 1 atleidus iš pareigų dėl tarnybos pratęsimo termino pabaigos
600 € 1 60-ies metų jubiliejaus proga

Archyvas


Vardiniai darbuotojų apdovanojimai

Darbuotojas Apdovanojimas, padėka
Avgulis Viktoras Tauragės rajono savivaldybės padėka Už visokeriopą pagalbą ruošiant ir įrengiant Tauragės krašto muziejaus Rezistencijos ekspoziciją Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose, 2016 m.
Teresė Birutė Burauskaitė Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius  2003 m.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius Už ypatingą dvasios tvirtybę, ištvermę, pasiaukojimą ir pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam režimui, sąžiningą darbą Lietuvos valstybei bei istorinės tiesos puoselėjimą, 2012 m.
Butkutė-Indrišionienė Gedvilė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų padėka Už pagalbą kuriant įvadinį muziejaus ekspozicijų filmą „Praeitis atsivėrė ateičiai“, 2018 m.
Čekavičiūtė Nijolė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų padėka Už pagalbą kuriant įvadinį muziejaus ekspozicijų filmą „Praeitis atsivėrė ateičiai“, 2018 m.
Driaučiūnaitė Ramunė Merkinės kraštotyros ir genocido muziejaus padėka Už metodinę pagalbą rengiant naują Merkinės muziejaus ekspoziciją, 2014 m.
Tauragės rajono savivaldybės padėka Už visokeriopą pagalbą ruošiant ir įrengiant Tauragės krašto muziejaus Rezistencijos ekspoziciją Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose, 2016 m.
Kauno miesto socialinių paslaugų centro padėka Už suteiktą galimybę Dainavos dienos globos centro senjorams pasiklausyti paskaitos „Masinės gyventojų tremtys į Sibirą (1941,1948,1949,1951 m.) ir šiandienos vykdomas ekspedicijas į buvusias tremties vietas“, 2017 m.
Šilalės rajono savivaldybės padėka Už pagalbą atnaujinant Tremtinių aikštę ir paminklą „Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“ Pajūryje, Šilalės rajone, 2017 m.
Šilalės rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą organizuojant 1941 m. tremtinės gydytojos, rašytojos, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės 90-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginius Laukuvoje, 2017 m.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėka Už Nacionalinės mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos respublikinio etapo darbų vertinimą, 2018 m.
Arkivyskupo Gintaro Grušo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko padėka Už indėlį Popiežiaus vizito pasiruošimo darbus, 2018 m.
Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padėka Padėka už istorinės atminties puoselėjimą ir pilietinės jaunuomenės ugdymą, 2019 m.
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos padėka Už albumo „Represuoti 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai“ sudarymą, tautiškumo paveldo sklaidą ir prasmingą siekį didinti istorinių šaltinių prieinamumą, 2019 m.
Jakubonienė Gintarė Šilalės rajono savivaldybės padėka Už pagalbą atnaujinant Tremtinių aikštę ir paminklą „Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“ Pajūryje, Šilalės rajone, 2017 m.
Šakių rajono savivaldybės mero padėka Už iš užmaršties prikeliamus Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykius ir asmenybes, už kvalifikuotą indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą ir pristatymą visuomenei, už pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų takais“ parengimą, 2019 m.
Raseinių rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą įamžinant laisvės kovų dalyvių Jono Žemaičio-Vytauto ir Petro Bartkaus-Žadgailos atminimą Raseinių rajone, 2019 m.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo pirmininkė Danguolė Žiūkienė Nuoširdžiai dėkojame už Papilio memorialo, skirto Papilio krašto partizanams ir tremtiniams atnaujinimą. Ačiū už visų veiksmų, darbų koordinavimą. Esame labai patenkinti rezultatais, tikimės, kad atnaujintas memorialas taps dar reikšmingesniu istorinės atminties, žmonių traukos centru, 2020 m.
Jotvingų Kryžiaus riterių ordinas Nuoširdžiai dėkojame už paramą ir iniciatyvos palaikymą, įrengiant Kražiuose atminimo stelas žuvusiems Kražių krašto partizanams atminti, 2020 m.
Šiaulių miesto savivaldybės meras,
PADĖKA
Už atsakingai atliktus informacinio stendo apie Antrojo pasaulinio karo aukas, rastas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje, Šiauliuose, įrengimo organizavimo darbus
Kolonaitienė Violeta Šilalės rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą organizuojant 1941 m. tremtinės gydytojos, rašytojos, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės 90-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginius Laukuvoje, 2017 m.
Šakių rajono savivaldybės mero padėka Už iš užmaršties prikeliamus Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykius ir asmenybes, už kvalifikuotą indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą ir pristatymą visuomenei, už pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų takais“ parengimą, 2019 m.
Raseinių rajono savivaldybės mero padėka Už pagalbą įamžinant laisvės kovų dalyvių Jono Žemaičio-Vytauto ir Petro Bartkaus-Žadgailos atminimą Raseinių rajone, 2019 m.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo pirmininkė Danguolė Žiūkienė Nuoširdžiai dėkojame už geranoriškumą, bičiulystę ir tikrą rūpestį, kad Papilio memorialas, skirtas Papilio krašto partizanams ir tremtiniams turės dar didesnę istorinę vertę - atnaujintame memoriale iškaltos žuvusiųjų partizanų pavardės, 2020 m.
Šiaulių miesto savivaldybės meras,
PADĖKA
Už atsakingai atliktus informacinio stendo apie Antrojo pasaulinio karo aukas, rastas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje, Šiauliuose, įrengimo organizavimo darbus
Miciuvienė Rita Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų padėka Už pagalbą kuriant įvadinį muziejaus ekspozicijų filmą „Praeitis atsivėrė ateičiai“, 2018 m.
Milašiūtė Julita Šakių rajono savivaldybės mero padėka Už iš užmaršties prikeliamus Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykius ir asmenybes, už kvalifikuotą indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą ir pristatymą visuomenei, už pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų takais“ parengimą, 2019 m.
Peikštenis Eugenijus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos padėka Už bendradarbiavimą su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos filialais, konsultacijas, dalyvavimą jų renginiuose, 2015 m.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio padėka Už istorinės atminties išsaugojimą, 2018 m.
Arkivyskupo Gintaro Grušo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko padėka Už indėlį Popiežiaus vizito pasiruošimo darbus, 2018 m.
Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko-Vanago premija Už Lietuvos istorinės atminties ir laisvės idėjos puoselėjimą, kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimą, visuomenės pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, 2018 m.
Lietuvos Respublikos Prezidento ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, 2018 m.
Lietuvos kariuomenės vadas gen.mjr. Valdemaras Rupšys Liudijimas. Apdovanojamas Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas Už geranoriškumą organizuojant Lietuvos apeliacinio teismo darbuotojų apsilankymą muziejuje, ekskursijas ir dokumentinio mokslinio filmo apie partizano Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų paieškos peržiūrą. Dėkoja visam kolektyvui už dalijimąsi žiniomis apie svarbius Lietuvai istorinius faktus, už prasmingus darbus.
Šiaulių miesto savivaldybės meras, PADĖKA Už profesionalią pagalbą rengiant informacinio stendo apie Antrojo pasaulinio karo aukas, rastas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje, Šiauliuose, tekstą
Laptevų jūros tremtinių brolija LAPTEVIEČIAI, APDOVANOJIMAS Dalios Grinkevičiūtės medaliu už Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų paieškų koordinavimo darbus
Tarabildienė Aistė Šilalės rajono savivaldybės padėka Už pagalbą atnaujinant Tremtinių aikštę ir paminklą „Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“ Pajūryje, Šilalės rajone, 2017 m.
Trimonienė Rūta
Rokiškio krašto muziejus
Padėka už dalyvavimą mokslinėje konferencijoje „Rokiškėnai – LLKS Tarybos Deklaracijos signatarai“
Urbonienė Dalia Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo pirmininkė Danguolė Žiūkienė Dėkojame už nuolatinį, tikrą rūpestį ir atliktus darbus. Jūsų atsakinga, geranoriška, profesionali veikla padėjo prakalbinti istoriją, atskleisti ir įamžinti dramatiškiausias kovas, žuvusius už Lietuvos laisvę. Nuoširdžiai dėkojame už Papilio memorialo, skirto Papilio krašto partizanams ir tremtiniams atnaujinimą. Didelis džiaugsmas visiems, o ypač žuvusių artimiesiems, kad nuo šiol memorialas nebebus bevardis, 2020 m.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija Už nuoširdžius ir kilnius darbus Lietuvos labui, kuriuos gerai vertina žmonės, garbingai praėję kovų ir kančių kelius, 2021 m.
Vapšienė Marija Gintarė Arkivyskupo Gintaro Grušo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko padėka Už indėlį į Popiežiaus vizito pasiruošimo darbus, 2018 m.
Žygelis Dalius Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio padėka Už istorinės atminties išsaugojimą, 2018 m.
Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko-Vanago premija Už Lietuvos istorinės atminties ir laisvės idėjos puoselėjimą, kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimą, visuomenės pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, 2018 m.
  Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“, 2018 m.
Laptevų jūros tremtinių brolija LAPTEVIEČIAI, APDOVANOJIMAS Dalios Grinkevičiūtės medaliu už žuvusių Laisvės kovotojų archyvus ir palaikų paieškas, archeologinių tyrimų ir identifikavimo darbus

  Apdovanojimas, padėka
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus Valstybės pažinimo centro padėka Už istorinės atminties puoselėjimą ir pagalbą pristatant Lietuvos laisvės kovų laikotarpį bei skatinant pilietinių idėjų sklaidą, 2019 m.
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Padėka už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą, 2019 m.