http://www.genocid.lt/centras/lt/845/c/

Projektai

2010 m. ES finansuotas projektas
„Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos dokumentavimo, išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida Europoje"
„Exchange and promotion of best-practice of recording, preservation and interpretation of oral histories of victims of Nacizm and Stalinizm in Europe"


Organizatorius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC)

Projekto aprašymas: 2011 metais Lietuva ir kitos Baltijos šalys minės 70-ąsias nacių ir sovietinio rėžimų masinių deportacijų ir masinių nakinimų 1941 metais metines. Vis dar yra šių nusikaltimų aukų, tačiau liudininkų gretos pamažu retėja. Todėl yra itin svarbu užfiksuoti ir išsaugoti jų parodymus, o tuo pačiu pagerbti žuvusiuosius, išsaugant jų atmintį, apmąstant Europos ir viso pasaulio praeitį, dabartį ir ateitį.


Pagrindinis projekto tikslas yra išsaugoti nacizmo ir stalinizmo aukų atmintį ir praplėsti dabartinės bei ateities kartų žinias bei supratimą apie masinių deportacijų bei naikinimų priežastis, pobūdį, jų atsiradimo istorinį kontekstą, pasitelkiant į pagalbą žodinius parodymus.


Projektu siekiama pasikeisti gerosiomis praktikomis bei skatinti organizacijų bendradarbivimą Lietuvoje ir Europoje. Tai yra ilgalaikė užduotis. Todėl 7 Europos Sąjungos šalių archyvų atstovai bus pakviesti ne tik dalyvauti seminare, bet taip pat diskutuos apie bendro Europos organizacijų tinklo (formalaus ar neformalaus) poreikį ir bendradarbiavimo galimybes. Tuo pačiu, Lietuvos organizacijos, susiduriančios su žodinės istorijos rinkimu ir saugojimu, bus pakviestos apsvarstyti tarpusavio bendradarbiavimo galimybes bei diskutuos kaip būtų galima efektyviau dirbti dalinantis patirtimi ir turimais resursais bei pasiekti platesnes auditorijas.

 www.orahis.eu
„Laisvės kryžkelės“ – tai bendras tęstinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir interneto portalo www.bernardinai.lt projektas.

Projektas „Laisvės kryžkelės“ pradėtas 2005 m. Pirmiausia tai buvo radijo laidos, kuriose visuomenei priimtina forma nagrinėti opiausi XX a. Europos ir Lietuvos istorijos klausimai.

2006 m. „Laisvės kryžkelės“  persikėlė į internetinio dienraščio “Bernardinai.lt” puslapius. Ta pačia visuomenei priimtina forma toliau buvo nagrinėjami istoriniai klausimai, pateikiami straipsniai, iliustruoti dokumentais, fotografijomis ir įgarsintais istorijos liudininkų prisiminimais. Tokia forma „Laisvės kryžkelių“ ciklas truko iki 2009 m.

Nuo 2009 m. antrosios pusės nuspręsta pereiti į naują kokybinį „Laisvės kryžkelių“ lygį – interaktyvias interneto laidas. Bendro Centro ir interneto portalo www.bernardinai.lt projekto „Laisvės kryžkelės“ įgyvendinimo tikslas tebėra tas pats – XX a. Lietuvos ir Rytų Europos istorijos sklaida. Siekiama kiek įmanoma objektyviau, išsamiau ir įdomiau, panaudojant šiuolaikines interneto sklaidos priemones – tekstą, vaizdą ir garsą, pateikti informaciją, kuri bet kuriuo metu būtų pasiekiama visiems interneto vartotojams bet kurioje Žemės rutulio vietoje.