http://www.genocid.lt/centras/lt/850/c/

LGGRTC organizuojamos konferencijos

Data Konferencijos pavadinimas Organizatoriai Vieta
2019 metai
2019 10 04 „Antikomunistinis pasipriešinimas Centrinėje ir Rytų Europoje po Antrojo pasaulinio karo“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2018 metai
2018 10 04 „Pokarinės sovietų deportacijos vidurio ir rytų europoje (1945-1956)“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2017 metai
2017 11 28 „Europos romų genocidas 1939–1945 metais“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Europos atminties ir sąžinės platforma Vilnius
2016 metai
2016 09 29 „Šaltojo karo pradžia Rytų ir Vidurio Europos šalyse“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2015 metai
2015 09 18 „1945 m.: Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir jo pasekmės Rytų ir Vidurio Europos šalims“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2015 05 14–15 „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Šilutės rajono savivaldybės administracija, Šilutės muziejus, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyrius, Macikų socialinės globos namai Šilutė
2015 03 13 Tarptautinio projekto „AGE“ baigiamoji konferencija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Mačeratos universiteto Politikos mokslų, komunikacijos ir tarptautinių santykių fakultetas (Italija) Vilnius
2014 metai
2014 12 10 „Karas po karo: 1944-ieji – partizaninio pasipriešinimo pradžia“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilniaus įgulos karininkų ramovė, TS-LKD Senjorų bendruomenė Vilnius
2014 11 26 „Karinė priesaika istorinių lūžių laikotarpiais“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Seimo narių grupė „Už ištikimybę priesaikai“, KAM, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vilnius
2014 09 11–12 „1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos Respublikos Seimas Vilnius
2014 05 22 „Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Varėnos r. savivaldybė, Varėnos r. savivaldybės viešoji biblioteka, Varėnos kultūros centras Pirčiupiai
2014 04 16 „Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos Respublikos Seimas Vilnius
2013 metai
2013 10 18 „Totalitarinių režimų paveldas neapykantos nusikaltimuose“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2013 09 12 „Antinacinė rezistencija ir nacių bandymai sukurti tautinius dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos Respublikos Seimas Vilnius
2013 06 12 „Tremties istorinė ir socialinė atmintis: gyvenimas po lemties ženklu“ Lietuvos Respublikos Seimas, Igarkiečių brolija, Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2013 05 29 „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“ Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2013 04 29 „Įkalinti „Dievų miške“ Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2013 04 12 „Tremties istorinė ir socialinė atmintis: asmens patirties perspektyva“ Igarkiečių brolija, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kauno Panemunės senelių namai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Kaunas
2012 metai
2012 08 23 „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“ Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2012 03 16 „Tiesos žodis – kelias į laisvę: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 1972–1988 metais“ Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2011 metai
2011 06 29-30 Tarptautinė konferencija „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“ Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2011 02 08-09 Tarptautinis seminaras „Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2010 metai
2010 06 16 Tarptautinė konferencija „1940 m. Baltijos šalyse: geležinė uždanga nusileidžia“ Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2009 metai
2009 03 26
Prieš 60 metų: 1949 m. trėmimai. Istorija ir atmintis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2008 metai
2008 05 22–23 Trėmimai – nusikaltimai žmoniškumui. Istorija ir atmintis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2006 metai
2006 04 06–07 KGB palikimas Baltijos šalyse: politika, liustracija, istorija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Vilnius
2003 metai
2003 11 06–07 Pilietinis pasipriešinimas ir saugumo struktūros okupacinio ir komunistinio režimų metais Lietuvoje ir Lenkijoje 1944–1956 m. (sena puslapio versija)
Tautos atminties institutas (Lenkija), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
2002 metai
2002 10 10 Okupuotų valstybių piliečiai antrajame pasauliniame kare (karinis aspektas) (sena puslapio versija)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos karo istorijos draugija Vilnius
2002 09 12–13 Pasipriešinimas totalitarinėms sistemoms II pasaulinio karo metu Vilniaus regione (sena puslapio versija)
Tautos atminties institutas (Lenkija), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Varšuva
2002 05 15 1972–1987 metų Lietuva (sena puslapio versija)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos Mokslų akademija Vilnus
2002 04 08 Atsakomybės politika Lietuvoje.
Karo nusikaltimų ir genocido tyrimai bei vertinimai 1992–2002 m.
(sena puslapio versija)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Tolencijos centras Vilnius
2001 metai
2001 05 24–25 1941 metų Birželio sukilimas po 60-ties metų: reminiscencijos ir vertinimai (sena puslapio versija
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas Vilnius
2000 metai
2000 05 11 Terminija naujausiųjų laikų istorijoje (sena puslapio versija)
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos istorijos institutas Vilnius
1999 metai
1999 12 03

Pasipriešinimo judėjimas 1939–1945 m.
Lietuvių ir lenkų istorijos pamoka (sena puslapio versija)

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Światowy związek Zołnierzy armii krajowej okręg Wileński Vilnius
1999 08 30

Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų slaptieji susitarimai ir jų pasekmės Vidurio bei Rytų Europos valstybėms (sena puslapio versija)

Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius
1999 04 23 Lietuvių-žydų santykiai. Istoriniai, teisiniai ir politiniai aspektai (sena puslapio versija)
Lietuvos socialdemokratų partija Vilnius
1998 metai
1998 11 05–06

Nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo problemos (sena puslapio versija)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilnius

Į viršų