http://www.genocid.lt/centras/lt/857/c/

Negaliojantys nukentėjusių asmenų pažymėjimai

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintų Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų pakeitimą, pažymėjimus pametę, sugadinę ar kitaip praradę asmenys apie tai per 30 dienų praneša Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kuris per 1 darbo dieną nuo informacijos apie šį faktą gavimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia pažymėjimo negaliojimo faktą. Pažymėjimų dublikatai neišduodami. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu išduodamas naujas pažymėjimas, kuriame pažymimas prarastojo pažymėjimo numeris.

Skelbiami negaliojančiais šie pamesti, sugadinti ar kitaip prarasti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro asmenims išduoti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimai:

2018 m. 2019 m.
2020 m. 2021 m.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Romutė Naraškevičienė, tel. (8~5) 231 3012
Genė Kumparskienė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Pranskutė, tel. (8~5) 279 1041
Nijolė Rupšienė, tel. (8~5) 279 1041

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas, tel. (8~5) 279 1034