http://www.genocid.lt/centras/lt/859/c/

Naudinga informacija

NAUDINGA INFORMACIJA:

NUO MINŲ IR SPROGMENŲ NUKENTĖJĘ ASMENYS. TYRIMO MEDŽIAGA.
Institucijos, išduodančios archyvines pažymas
Informacija apie įstatymo papildymą nuo 2020 m. sausio 1 d.
Asmenų, pretenduojančių į nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijų asmens (politinio kalinio, tremtinio, perkeltojo, represuotojo, nukentėjusiojo, buvusio beglobio vaiko) teisinį statusą, teikiamų dokumentų sąrašas
Asmenų, likvidavusių Černobylio AE avarijos padarinius, teikiamų dokumentų sąrašas
Asmenų, tarnavusių Afganistane, teikiamų dokumentų sąrašas
Dėl jaunuolių, 1990-1991 m. atsisakiusių tarnauti sovietinėje armijoje, nukentėjusių nuo sovietų armijos veiksmų