2021 m. spalio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Dėl kaltinimų žydų genocidu

Dėl pokario pasipriešinimo vadų Juozo Lukšos ir Adolfo Ramanausko, Izraelio interneto svetainėje kaltinamų žydų genocidu Antrojo pasaulinio karo metais, informuojame, kad Adolfas Ramanauskas, prasidėjus Vokietijos–SSRS karui atvyko į Druskininkus, įstojo į 1941 m. birželio mėn. sukilėlių gretas ir tapo turto apsaugos būrio vadu. Būryje buvo 18 žmonių. Tapęs vadu skirstė būrio vyrus „į sargybas, prie įvairių sandėlių ir krautuvių, kuriuose buvo likęs turtas. Daugiau šis būrys [...] niekuo neužsiminėjo [...]. Kokių nors baudžiamųjų veiksmų šis būrys nevykdė, nes miestelyje tuo metu jau buvo susiorganizavusi policija“. Ginklo A.Ramanauskas neturėjo, o maždaug po 2 savaičių įsidarbino kurorto valdyboje.


Juozas Lukša sovietinių represinių struktūrų buvo suimtas 1941 m. birželio mėn. Byla nebuvo baigta, tad po karo vėl atnaujinta. Lietuvos archyvuose ieškota archyvinės medžiagos, kuri paliudytų jo antižydišką veiklą Antrojo pasaulinio karo metais. Tačiau nieko nebuvo rasta. Lietuvos SSR Valstybės saugumo komitetas gavo pažymą iš Lietuvos SSR Centrinio valstybinio archyvo, kad archyve yra keli dokumentai, kur minima pavardė „Lukšas Juozas“. Jie arba priklausė šaulių sąjungai arba tarnavo lietuvių policijos batalionuose karo metais. Tačiau nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad Juozas Lukša ar bent vienas iš minėtųjų asmenų būtų vienas ir tas pats asmuo.


PAGRINDAS. Adolfo Ramanausko 1957 m. birželio 17 d. ir 1957 m. liepos 9 d. tardymo protokolai, Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), b. Nr. 44618/3, t. 2, l. 240–241, 284; Juozo Lukšos baudžiamoji byla Nr. 13563/3, LYA.


Įvykiai „Lietūkio“ garaže taip pat tyrinėti. Bene naujausias tyrimas yra dr. Arvydo Anušausko. Žiūr.: A. Anušauskas, G.Sviderskytė. XX amžiaus slaptieji archyvai. Dvylika istorijos detektyvų, Vilnius, 2008, p. 59–113.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”