http://www.genocid.lt/centras/lt/897/a/

Mūsų autoriai

Juozas Banionis
Humanitarinių mokslų daktaras, docentas,
LGGRTC vyresnysis programų specialistas

Stanislovas Buchaveckas
LGGRTC vyriausiasis specialistas


Darius Juodis
Rezistencijos ir tremties muziejaus Kaune vedėjas


Lina Okuličiūtė
LGGRTC vyriausioji specialistė-programų koordinatorė


Lijana Pušinskytė
Klaipėdos universiteto doktorantė


Alfredas Rukšėnas
Lietuvos istorijos instituto doktorantas,
LGGRTC vyriausiasis specialistas-programų koordinatorius


Arūnas Streikus
Humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC vyriausiasis specialistas-programų koordinatorius„Genocidas ir rezistencija“ 2009 m. Nr. 2(26)