http://www.genocid.lt/centras/lt/901/a/

Iš archyvų

Mindaugas Tamošaitis
Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir Lietuvos pasiuntinio JAV Povilo Žadeikio susirašinėjimas 1945–1953 m.


Publikacijoje pateikiamas buvusio Lietuvos marionetinės Liaudies vyriausybės vadovo ir užsienio reikalų ministro Vinco Krėvės-Mickevičiaus susirašinėjimas su Lietuvos pasiuntiniu JAV Povilu Žadeikiu po Antrojo pasaulinio karo. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fonde surasti dokumentai ne tik atskleidžia naujas V. Krėvės gyvenimo detales, bet ir paaiškina jo politinių atsiminimų rašymo istoriją. Iš dokumentų paaiškėja, kaip į V. Krėvės atsiminimus reagavo P. Žadeikis ir kiti lietuvių diplomatai.


...tęsinį skaitykite žurnale.

„Genocidas ir rezistencija“ 2009 m. Nr. 2(26)