http://www.genocid.lt/centras/lt/904/c/

Biblioteka

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro biblioteka įkurta 1994 m. gruodžio 23 d.
 
Iki 1997 m. vasario mėn. biblioteka kaupė literatūrą, daug leidinių surinko iš Varėnos, Zarasų ir Molėtų rajonų bibliotekų, rinko bibliografiją. Oficialiai skaitytojus aptarnauti pradėjo 1997 m. vasario mėn., kai LGGRTC persikėlė į didžiąją g. 17/1.
 
Šiuo metu bibliotekoje sukaupti 11 tūkst. 755 spaudiniai. Tai  literatūra apie genocidą ir rezistenciją, sovietinio laikotarpio istoriją.
 
Bibliotekoje tvarkoma kartoteka „Lietuvos gyventojų genocidas ir rezistencija“. Sukaupta straipsnių bibliografija genocido ir rezistencijos tema: nuo 1989–1997 m. – bibliografija iš rajonų ir šalies laikraščių bei žurnalų, nuo 1997 m. –  tik iš šalies laikraščių.
 
Bibliotekoje aptarnaujami LGGRTC darbuotojai, tremtiniai, politiniai kaliniai, rezistentai, studentai ir kiti skaitytojai. LGGRTC darbuotojai knygas gali išsinešti į namus. Visi kiti skaitytojai knygas pasiimti namo gali tik leidus generaliniam direktoriui. Bibliotekoje jos fondais gali naudotis visi skaitytojai.
 
Nuolat veikia knygų parodėlės: „Atmink ir neužmiršk“, „Vasario 16-oji“, „Lietuvos kariuomenės dienai“, „Sausio 13-ajai atminti“. Eksponuojami LGGRTC leidiniai.
 
Jei turite atliekamų leidinių genocido ir rezistencijos temomis arba leidžiate naujas knygas, padovanokite jų LGGRTC bibliotekai. Būtume labai dėkingi.