2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
VENUES OF VICTIMS

„Aukų vietos // kaltininkų vietos. Istorinio-pilietinio ugdymo žemėlapių sudarymas, dekodavimas ir apdorojimas Europos jaunimo edukacijoje“


Projektas skirtas totalitarinių ir autoritarinių režimų palikimui 20-ojo amžiaus Europoje tirti ir viešinti bei perduoti Europos jaunimui istorines žinias apie šiuos režimus. Jame dėmesys skiriamas nacionaliniam socializmui, fašizmui, stalinizmui, bei vėlesniems komunistiniams ir kitiems autoritariniams pokario laikotarpio režimams Europoje.

Projektas taip pat sukurtas siekiant išspręsti pedagogų ir jaunimo darbuotojų iššūkius dirbant su sudėtinga demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymo švietimo tema, perteikiant jiems naujas žinias ir išplečiant istorinio/pilietinio ugdymo perspektyvas. Tai bus padaryta pedagogams ir jaunimo darbuotojams tiesiogiai bendradarbiaujant su dalyvaujančių partnerių institucijų darbuotjais (istorikais ir edukatoriais) bei jaunais žmonėmis iš visos Europos.

Projekte dalyvauja įvairios Europos organizacijos, muziejai, memorialai, ekspertų grupės, fondai, jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos. Viso projekte dalyvauja 12 Europos šalių.

Projekto tikslai:

 • Suteikti galimybę tarptautiniu mastu perduoti žinias apie totalitarinius ir autoritarinius Europos režimus, jų aukas ir sukurti tvarią Europos bendradarbiavimo struktūrą tarp įvairių istorinio-politinio/pilietinio ugdymo institucijų (atminimo vietų, mokslinių tyrimų įstaigų, švietimo įstaigų ir kitų jaunimo švietimo įstaigų).
 • Padaryti istoriją patrauklią ir apčiuopiamą: mokyti naujus istorinės didaktikos metodus, siekiant remti moksliškai pagrįstos istorijos patrauklumą platesnei auditorijai.
 • Įtraukti istorinius pasakojimus, kurie atitiktų vis didėjančią Europos visuomenių įvairovę, į bendrą Europos istorinės atminties lauką – ypatingą dėmesį skiriant postkolonijinei paradigmai ir tarpvalstybiniam požiūriui.
 • Skatinant istorinį išsilavinimą, kovoti su augančiu jaunų Europos žmonių radikalizmu bei kai kurių jaunimo grupių polinkiu į populizmą.
 • Užtikrinti jaunų žmonių ir jaunų suaugusiųjų dalyvavimą tarptautiniuose mobilumo projektuose.
 • Suteikti istorinės atminties lauko darbuotojams ir jaunimui kompetencijų, kurios padeda aktyviai skatinti laisvę, toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms kaip bendrus visų Europos vertybių postulatus.
Projektui vadovauja Europos jaunimo švietimo centras Veimare (Veimaras, Vokietija).

Partneriai
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Lietuva)
 • Totalitarinių režimų dokumentacijos centras (Čekija)
 • Estijos istorinės atminties institutas (Estija)
 • „Narvik“ karo muziejus (Norvegija)
 • „Documenta“: susitaikymo su praeitimi centras (Kroatija)
 • „In Flanders“ lauko muziejus (Belgija)
 • Izieu rūmų memorialas žydų vaikams (Prancūzija)
 • „Vieno pasaulio asociacija“ (Lenkija)
 • UMAR – Alternatyvi moterų unija (Portugalija)
 • Socialinė akademija – švietimo, tyrimų ir kultūros institutas (Slovėnija)
 • Gernika: atiminties, tyrimų ir taikos asociacija (Ispanija)

 

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”