http://www.genocid.lt/centras/lt/907/c/

VENUES OF VICTIMS

„Aukų vietos // kaltininkų vietos. Istorinio-pilietinio ugdymo žemėlapių sudarymas, dekodavimas ir apdorojimas Europos jaunimo edukacijoje“


Projektas skirtas totalitarinių ir autoritarinių režimų palikimui 20-ojo amžiaus Europoje tirti ir viešinti bei perduoti Europos jaunimui istorines žinias apie šiuos režimus. Jame dėmesys skiriamas nacionaliniam socializmui, fašizmui, stalinizmui, bei vėlesniems komunistiniams ir kitiems autoritariniams pokario laikotarpio režimams Europoje.

Projektas taip pat sukurtas siekiant išspręsti pedagogų ir jaunimo darbuotojų iššūkius dirbant su sudėtinga demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymo švietimo tema, perteikiant jiems naujas žinias ir išplečiant istorinio/pilietinio ugdymo perspektyvas. Tai bus padaryta pedagogams ir jaunimo darbuotojams tiesiogiai bendradarbiaujant su dalyvaujančių partnerių institucijų darbuotjais (istorikais ir edukatoriais) bei jaunais žmonėmis iš visos Europos.

Projekte dalyvauja įvairios Europos organizacijos, muziejai, memorialai, ekspertų grupės, fondai, jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos. Viso projekte dalyvauja 12 Europos šalių.

Projekto tikslai:

Projektui vadovauja Europos jaunimo švietimo centras Veimare (Veimaras, Vokietija).

Partneriai