http://www.genocid.lt/centras/lt/919/a/

Teresė Birutė Burauskaitė

Gimė 1943 m. sausio 13 d. tarnautojo šeimoje Kaune.


1965 m. baigė Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą. Dirbo Anykščių drenažo vamzdžių gamykloje, Raseinių plytinės gamybos viršininke, 1967–1979 m. – mokslinių tyrimų instituto „Termoizoliacija“ mokslo darbuotoja. 


1968 m. įsitraukė į besiplečiantį kraštotyros judėjimą, 1971 m. su kitais kraštotyrininkais įkūrė „Liaudies dainų klubą“ prie Profesinių sąjungų rūmų, (kuris gyvuoja iki šiol „Raskilos“ vardu), ilgainiui tapusį ne tik liaudies dainų, tradicijų, puoselėjimo klubu, bet ir pogrindinės literatūros platinimo, įvairių akcijų dalyvių susitikimo vieta. Veikė kartu su žinomais žmogaus teisių gynėjais A. Terlecku, A. Žilinsku ir J. Sasnausku, talkino pogrindžio spaudos leidėjams. Dėl veiklos buvo tardoma KGB. 1979 m. buvo priversta išeiti iš MTI „Termoizoliacija“., dirbo Respublikiniame statybos remonto treste, tęsiantis persekiojimams, 1985 m. perėjo dirbti į Melioracijos statybos technologinį trestą, ten dirbo iki 1991 m.


Nuo 1988 m. Sąjūdžio komisijos Stalinizmo nusikaltimams tirti narė. Kartu su komisijos pirmininku prof. J. Juzeliūnu inicijavo pirmuosius įstatymų projektus dėl tremtinių pilietinių teisių atkūrimo, kompensacijų už tremties metus skyrimo. 1991 m. šiai komisijai tapus Represijų Lietuvoje tyrimo centru (toliau – RLTC), nuo 1992 m. iki 1997 m. buvo jo vadovė. RLT centras susistemino iš žmonių laiškais ir anketomis gautą informaciją, sukūrė katalogą, suformavo kaitmeninį duomenų banką, kuris tapo pagrindu rengiant nuo sovietų valdžios nukentėjusių asmenų vardynus. 1992 m. RLTC išleido pirmąjį tomą „Lietuvos gyventojų genocidas. l939–1941.“


Nuo 1997 m. balandžio mėn. RLTC prisijungus prie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC), dirbo Archyvinio vardynų skyriaus vadove. Jai vadovaujant išleistas pataisytas ir papildytas „Lietuvos gyventojų genocidas. l939–1941“ I tomo leidimas (30,5 tūkst. represuotų asmenų). Iš viso jai vadovaujant parengtos ir išleistos šešios „Lietuvos gyventojų genocido“ knygos, trys iš jų apima 1944–1947 m. (85,4 tūkst. asmenų), dvi –1948 m. (53,2 tūkst. asmenų).

Nuo 1998 m. tarptautinio projekto „Rytų Europa – bendras likimas“ koordinatorė Lietuvoje.

Yra viena iš Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondo steigėjų.

2000–2007 m. dirbo Liustracijos komisijoje.

2009 m. sausio 20 d. LR Seimo nutarimu Nr.XIP-229(2) patvirtinta LGGRTC generaline direktore.


Dalyvauja tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, skelbia straipsnius LGGRTC žurnale „Genocidas ir rezistencija“ ir kitų šalių leidiniuose.


Kartu su A. Anušausku parengė knygą „Baltijos laisvė – Europos atsakomybė“,Vilnius, 2003 m.


2003 m. apdovanota Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi, 2012 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. 2007 m. suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas.