http://www.genocid.lt/centras/lt/923/a/

Sovietinio saugumo personalas 1940-1991 m.

Sovietinio saugumo tautinė sudėtis atspindi sovietinės valdžios tautinę politiką, rusifikacijos užmojus, nepasitikėjimą vietine valdžia ir vietiniais kadrais, tai sąlygojo nevietinių žmonių didžiulį antplūdį, kurie labiau ir priklausomi nuo Maskvos. Galima išskirti tam tikras personalo raidos tendencijas 1940-1941, 1945-1953, 1954-1990. matomi ne tik skaičiaus kitimai, bet ir tautinės sudėties ryškios permainos. Taip pat matomi tautiniai skirtumai tarp centrinio aparato vadovybės ir KGB padalinių miestuose, rajonuose valdžios. Bent jau iki 1954 m. ji rėmėsi ne lietuvių tautybės asmenimis, dauguma rusų tautybės asmenimis, nemažas skaičius ukrainiečių, baltarusių. Žydų tautybės asmenų nebuvo tiek daug, kad tai būtų galima pateikti kaip vienas iš Lietuvos žydų tragedijos ir lietuvių antisemitizmo priežasčių. Po 1954 m. jų beveik nebuvo tarp vadovaujančių asmenų. Rusai dominuoja 1944-1953 m. tačiau jų ryškiai sumažėja 1954-1990 m. tad šiuo laikotarpiu už antisovietinio pasipriešinimo persekiojimą didžiausią atsakomybė tenka be abejo KGB vadovybei Maskvoje ir vietiniams saugumiečiams.


Šioje schemoje pateikiami statistiniai duomenys apie bendrą saugumo darbuotų skaičių 1940-1941, 1944-1953; 1954-1991, 1940-1990; bei vadovaujančio personalo: centinis aparato ir aukščiausios vadovybės, KGB periferinių padalinių vadovų skaičių bei jų tautinę sudėtį. Šios schemos, lentelė manytina atskleidžia skaičiaus tiek tautinės sudėties kitimą skirtingais laikotarpiais. Šie statistiniai duomenys parengti remiantis istoriografija ir LGGRTC duomenų bazėmis. Šie skaičiai yra apytiksliai.


Padidinti paveiksliuką

Saugumo darbuotojų skaičiusTautinė darbuotojų sudėtis centriniame padalinyje


1944-1953 m.

1954-1991 m.


Tautinė darbuotojų sudėtis teritoriniuose padaliniuose


1944-1953 m.

1954-1991 m.


Darbuotojų skaičiaus keitimo statistika:Bendras darbuotojų skaičiusDarbuotojų skaičius centriniame padalinyjePirmininkai, skyrių valdybų viršininkai, pavaduotojaiDarbuotojų skaičius teritoriniuose padaliniuoseViršininkai, pavaduotojai teritoriniuose padaliniuose