2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
LGGRTC darbuotojų komandiruotės
Data Komandiruotė
2020 metai
2020 02 29–03 01
Komandiruotė į Niu Heiveną (JAV)
2019 metai
2019 12 12–15 Komandiruotė į Timišoarą (Rumunija)
2019 11 03–06 Komandiruotė į Tiraną ir Škoderį (Albanija)
2019 09 09–18 Komandiruotė į Kazachstano respubliką
2019 08 27–29 Komandiruotė į Sighet (Rumunija)
2019 06 06–08 Komandiruotė į Sighet (Rumunija)
2019 05 26–29 Komandiruotė į Paryžių (Prancūzija)
2019 04 23–27 Komandiruotė į Kijevą (Ukraina)
2019 03 21–22 Komandiruotė į Vroclavą (Lenkija)
2018 metai
2018 12 03–05 Komandiruotė į Florenciją (Italija)
2018 11 23 Komandiruotė į Romą (Italija)
2018 11 13–15 Komandiruotė į Slovėniją
2018 11 05–09 Komandiruotė į Gerniką (Ispanija)
2018 08 18–31 Komandiruotė į Kroatiją
2018 07 20–25 Komandiruotė į Krasnojarską (Rusijos Federacija)
2018 06 30–07 04 Komandiruotė į Zagrebą (Kroatija)
2018 05 29–30
Komandiruotė į Berlyną (Vokietija)
2018 05 15–17 Komandiruotė į Bukareštą (Rumunija)
2018 04 23–24 Komandiruotė į Briuselį (Belgija)
2018 04 12–19 Komandiruotė į Veimarą (Vokietija)
2018 04 09–14 Komandiruotė į Erfurtą (Vokietija)
2018 02 12–14 Komandiruotė į Taliną (Estija)
2017 metai
2017 10 04–09 Komandiruotė į Paryžių (Prancūzija)
2017 10 04–09 Komandiruotė į Šveicariją
2017 08 29–09 01 Komandiruotė į Maskvą (Rusijos Federacija)
2017 08 09–10 Komandiruotė į Briuselį (Belgija)
2017 08 02–12 Komandiruotė į Rusijos Federaciją
2017 08 02–04 Komandiruotė į Kaliningrado sritį (Rusijos Federacija)
2017 07 02–07 Komandiruotė į Strasbūrą, Prancūzija
2017 06 08–16 Komandiruotės į Kazachstano respubliką ir į Kirgizijos respubliką
2017 06 04–06 Komandiruotės į Raveną (Italija)
2017 05 04–06 Komandiruotė į Briuselį (Belgija)
2017 02 13–15 Darbinis-strateginis susirinkimas „JUSTICE 2.0“ Prahoje (Čekija)
2016 metai
2016 09 14–18 Tarptautinis literatūros festivalis ir tarptautinė knygų mugė Lvove (Ukraina)
2016 07 15–30 Ekspediciją į lietuvių tremties vietas Krasnojarsko krašte (Rusija)
2016 06 28–30 Komandiruotė į Viljandžio miestelį (Estija)
2016 06 22–25 Komandiruotė į Râmnicu Sărat miestelį (Rumunija)
2016 06 06–09 Komandiruotė į Vroclavą (Lenkija)
2016 05 31–06 01 Komandiruotė į Barseloną (Ispanija)
2016 05 24–26 Komandiruotė į Budapeštą (Vengrija)
2016 04 20–24 Komandiruotė į Lenkiją, į tarptautinė mokslinė konferencija „Polonika užsienio institucijose (Polonica w instytucjach zagranicznych)“
2016 04 20–24 Komandiruotė į Kijevą, į tarptautinį literatūros festivalį „Knygų Arsenalas“
2016 04 28–29 Komandiruotė į Taliną, į Okupacijų muziejų
2016 03 21–22 Komandiruotė į Varšuvą, į Lenkijos žydų istorijos muziejų
2016 01 11–16 Komandiruotė į Hiutenfeldą (Vokietija)
2014 metai
2014 09 24–26 Komandiruotė į Varšuvą, Lenkijos žydų istorijos muziejų, įvertinti naujai atidaromą ekspozicijos dalį, skirtą masinei žudynių vietai Paneriuose (Lenkija)
2014 09 16–18 Komandiruotė į Lenkiją, Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ kvietimu, dalyvauti Tarptautinės Sibiriečių dienos minėjimo renginiuose Gdanske ir Šymbarke (Lenkija)
2014 09 08–13 Komandiruotė į Maskvą, tarptautinę švietėjišką įstaigą MEMORIAL dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Diktatūros aidai: politinių represijų aukų socialinis statusas buvusiose SSRS okupuotose šalyse – reabilitacija ir įamžinimas“ bei skaityti pranešimą apie buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams parengtas ir vykdomas valstybines socialines programas, jų atminimo įamžinimą, šios srities įstatymus Lietuvoje. (Rusija)
2014 09 07–12 Komandiruotė į Radziejowice dalyvauti Lenkijos tautos atminties instituto organizuojamame profesinio mokymo seminare „Lenkija Europos istorijos širdyje“ (Lenkija)
2014 06 11–13 Komandiruotė į Prahą, Čekijos Respublikos parlamento Senatą, dalyvauti Europos atminties ir sąžinės platformos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Totalitarizmo palikimas šiandien“ ir apdovanojimo įteikime Krymo totorių lyderiui Mustafai Džemilevui (Čekija)
2014 06 09–11 Komandiruotė į Lenkijos Tautos atminties instituto Gdansko skyrių, Gdynės miestą susipažinti su Pirčiupių kaimo gyventojų žudynių byla (dokumentų atranka ir kopijavimas) bei susitikti su Lenkijoje gyvenančiais pirčiupiečių palikuonimis (Lenkija)
2014 06 09–11 Komandiruotė į Varšuvą dalyvauti susitikime su Lenkijos centro „Karta“ atstovais, aptarti šaltinių ir informacijos kaupimo, duomenų pateikimo galimybes ir patirtį, susipažinti su „Karta“ duomenų bazėmis ir Lietuvos Respublikos ambasadoje pristatyti paminklų nuotraukų parodą renginyje „Paminklai Lietuvos piliečių tremties ir kalinimo vietose“ (Lenkija)
2014 05 28–31 Komandiruotė į Torunės universiteto Istorijos ir archyvistikos mokslų institutą (Lenkija) dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Himlerio tarptautinė milicija, vietinių dalyvavimas SS ir policijos daliniuose Antrojo pasaulinio karo kontekste“ ir skaityti pranešimą „Lietuvių policijos batalionai 1941-1945 metais“ (Lenkija)
2014 05 12–15 Komandiruotė į Paryžių, Rusijos studijų, Kaukazo ir Centrinės Europos centrą CERCEC (Le Centre d‘etudes des mondes russe, caucasien et centre-europeen) dalyvauti konferencijoje „SUGRĮŽIMAS. Ištremtųjų iš Centrinės ir Rytų Europos į SSRS išlaisvinimas po 1953 metų“ ir skaityti pranešimą „Viešumas ir tremčių atmintis: išsilaisvinimas iš baimių“ (Prancūzija)
2014 04 26–29 Komandiruotė į Monteprandonę. Komandiruotės tikslas - dalyvauti lenkų menininko Tomašo Kiznio nuotraukų parodos „Gulagas“ atidaryme ir skaityti pranešimą Askoli Pičene seminare „Istorijos apie pamirštas Gulago aukas ir antistalinistinį pasipriešinimą“ (Italija)
2014 04 23–25 Komandiruotė į Krokuvą, Tautos atminties institutą, dalyvauti dvišalės darbo grupės, rengiančios dokumentų rinkinio seriją „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939-1991 m.“ posėdžiuose (Lenkija)
2014 04 09–13 Tarptautinė konferencija „Europos istorijos posūkiai. Europa tarp karo ir taikos 1914-2004“: Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro ir muziejinių padalinių veiklos pristatymas konferencijos dalyviams, susipažindinimas su memorialų Lidicoje ir Černovicuose vykdoma edukcine veikla (Čekija)
2014 03 30–04 12 Komandiruotė į Freiburgą ir Liudvigsburgą. Komandiruotės tikslas – archyvinių dokumentų paieška ir dokumentų kopijavimas/skenavimas, rengiant leidinį apie Šilutės r. Macikų k. 1939-1955 m. veikusias karo belaisvių stovyklas ir lagerį (Vokietija)
2014 03 13–19 Pristatymas Milano lietuvių bendruomenei į italų kalbą išversto Centro leidinio „Nežinomas karas“ apie antisovietinį ginkluotą pasipriešinimą Lietuvoje, dalyvavimas lietuvių bendruomenės renginyje, skirtame Kovo 11-oios minėjimui ir vykdant projektą „Amnesia Gulag in Europe“, kurio Centras yra oficialus partneris, paskaita Močeratos universiteto Politiko mokslų, komunikacijos ir tarptautinių santykių fakulteto studentams „Lietuviai GULAG‘o lageriuose“ (Italija)
2014 01 27–28 Europos Komisijos organizuojamas „Europos piliečiams“ forumas Briuselyje, skirtas naujos programos „Europa piliečiams“ pristatymui (Belgijos karalystė)
2013 metai
2013 11 11–13 Europos atminties ir sąžinės platformos šalių narių tarybos susirinkimas Hagoje (Nyderlandų karalystė)
2013 11 5–7 Tarnybinė komandiruotė į Lenkiją
2013 10 28–30 Dvišalės darbo grupės, rengiančios dokumentų rinkinį „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“, pasitarimas Varšuvoje (Lenkija)
2013 10 16–17 Minėjimas „Lietuviai nuo Jenisiejaus krantų“ Lietuvos Respublikos ambasadoje Varšuvoje (Lenkija)
2013 10 10–15 Lietuvos vokiečių draugijos Vokietijoje metinė konferencija Hiutenfelde (Vokietija)
2013 10 10–12 Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Rusijos derybos Maskvoje (Rusijos Federacija) dėl karių ir civilių karo ir represijų aukų kapaviečių
2013 10 3–5 Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio korpuso karių lietuvių palaikų perlaidojimo ceremonija Pskovo sr. Nevelio r Dubiščės kaime (Rusijos Federacija)
2013 09 25–28 Tarptautinė konferencija „Reikia žinoti III: Jie prieš mus. Priešo įvaizdis“ Visbyje (Švedija)
2013 09 22–28 Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų ekskursinė kelionė į Lenkiją, Vokietiją ir Belgiją
2013 08 29–09 01 2-oji tarptautinė teisminės archeologijos konferencija Teisminių mokslų institute Hagoje (Nyderlandų karalystė)
2013 06 28 Minėjimas, skirtas 1941 m. birželio 26–27 d. Červenėje (Baltarusija) sovietų nužudytų politinių kalinių atminimui pagerbti
2013 05 13 Parodos „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 m.“ atidarymas Berlyne (Vokietija)
2013 05 14–15 Tarptautinė konferencija „Modernios totalitarinio genocido vietų įamžinimo formos“ Varšuvoje (Lenkija)
2013 05 04–10 Tarnybinė komandiruotė į Austriją
2013 04 07–09 Europos Komisijos ir Europos istorijos pedagogų asociacijos (EUROCLIO) konferencija Erfurte (Vokietija)
2013 01 14 Parodos „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 m.“ atidarymas Braunšveige (Vokietija)
2012 metai
2012 12 11–14 Darbo kelionė į Politinių represijų aukų memorialinį kompleksą Jekaterinburge (Rusijos Federacija)
2012 12 11–13 Darbo susitikimas su Lenkijos „Karta“ atstovais Varšuvoje (Lenkija)
2012 11 07–09 Europos atminties ir sąžinės platformos šalių narių Tarybos ataskaitinis susirinkimas ir projekto „Totalitarizmas Europoje – skaitiniai mokykloms ir kilnojamoji paroda“ partnerių pasitarimas Berlyne (Vokietijoje)
2012 11 01–03 Konferencija „Baltijos šalys ir Europa SSRS karinėje galioje“ Rygoje (Latvija)
2012 10 25–26 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečio minėjimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijoje
2012 10 08–10 Dvišalės darbo grupės, rengiančios dokumentų rinkinį „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991 m.“, pasitarimas Piše (Lenkija)
2012 09 23–26 Susitikimas su Imperijos karo muziejaus specialistais Londone (Jungtinė Karalystė)
2012 09 09–15 Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų ekskursinė kelionė į Strasbūrą (Prancūzija)
2012 09 06–12 Konferencija, skirta lietuvių tremties į Jakutiją ir Jakutijos 41 kolūkio perkėlimui į negyvenamas Laptevų jūros pakrantes 70-ies metų sukakčiai paminėti, Jakutske (Sachos Respublika)
2012 08 22–23 Konferencija „XX amžiaus totalitarinių režimų aukos“ ir Europos atminties centrų bendradarbiavimo dokumentų pasirašymas Budapešte (Vengrija)
2012 06 04–05 Europos atminties ir sąžinės platformos konferencijoja „Komunizmo nusikaltimų teisinis sureguliavimas“ Briuselyje (Belgija)
2012 05 30–06 02 Konferencija „Pogrindžio leidiniai Lenkijos Liaudies Respublikoje prieš savilaidos istoriją sovietų bloke po 1956 metų“ Varšuvoje (Lenkija)
2012 05 25–29 Lietuvos kultūros dienos, skirtos Lietuvių bendruomenės 20-mečiui, Krasnojarske (Rusijos Federacija)
2012 05 07–10 Dvišalės darbo grupės, rengiančios dokumentų rinkinį „Lietuvių ir lenkų antikomunistinis pasipriešinimas 1939–1991metais“, pasitarimas Gdanske (Lenkija)
2012 04 26–27 Europos Komisijos konferencija „Atmintis ateičiai“ Kopenhagoje (Danija)
2012 02 29 Mokslinė sesija Balstogėje (Lenkija)
2012 02 09–11 Parodos „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ pristatymas Varšuvoje (Lenkija)
2011 metai
2011 11 21–23 Konferencija „Santykio su paslėpta praeitimi mezgimas ir tinkama reakcija į ją – iššūkiai ir galimybės institucijoms bei pilietinės visuomenės veikėjams“ Strasbūre (Prancūzija)
2011 11 08 Apskritojo stalo diskusija „Lietuvos Respublikos patirtis įveikiant totalitarinio režimo pasekmes“ Kijeve (Ukraina)
2011 11 03–04 Konferencija 2011 m. lapkričio 3–4 d. Lodzėje (Lenkija)
2011 10 23–29 Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų ekskursinė kelionė į Strasbūrą (Prancūzija)
2011 10 18 Knygos „Antibažnytinė sovietinių valdžių politika Lietuvoje ir Lenkijoje“ pristatymas Varšuvoje (Lenkija)
2011 10 13–14 Europos atminties ir sąžinės platformos steigiamoji konferencija Prahoje (Čekija)
2011 09 10–11 Konferencija „Lietuva–Sibiras – 70 metų“ Barnaule (Altajaus kraštas, Rusijos Federacija)
2011 09 09–10 Konferencija „Šaltojo karo periodo palikimas: praeityje, dabar ir ateityje“ Rygoje (Latvija)
2011 09 05–17 Seminaras „Mažumų klausimas ir prievarta Europoje XX a.“ Hannoverio Leibnico universiteto (Vokietija) vasaros akademijoje
2011 08 23 Tarptautinė konferencija, skirta totalitarinių režimų aukoms paminėti, Varšuvoje (Lenkija)
2011 07 13 Parodos „Lietuvoje 1939–1940 m. internuotieji lenkai“ atidarymas Varšuvoje (Lenkija)
2011 07 10–16 Baltijos muzeologijos mokykla Taline (Estija)
2011 06 19–25 Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų ekskursinė kelionė į Briuselį (Belgija)
2011 06 17 Tarptautinė konferencija „Sovietų Sąjungos padaryta žala Baltijos šalių ekonomikai ir aplinkai“ Rygoje (Latvija)
2011 06 11 Paroda ir seminaras Sankt-Peterburge (Rusijos Federacija)
2011 05 09 Parodos „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 m.“ atidarymas Steinfurto apskrities savivaldybėje (Vokietija)
2011 05 04–06 Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė 2011 m. gegužės 4-6 d. vyko su LR Užsienio reikalų ministerijos formuojama delegacija į Rusijos Federaciją, Maskvą. Vizito tikslas - derinti LR Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimą dėl karių ir civilių karo ir represijų aukų kapaviečių.
2011 05 04 Konferencija „Ryšių tarp organizacijų, susijusių su atminimu ir įamžinimu užmezgimas“ Briuselyje (Belgija)
2011 04 16–21 LGGRTC darbuotojų tarnybinė komandiruotė į Lenkiją, Vokietiją ir Olandiją  
2011 03 29 Europos atminties ir sąžinės platformos darbo grupės posėdis ir seminaras „Ką Europos jaunimas žino apie totalitarizmo nusikaltimus?“ Briuselyje (Belgija)
2011 03 10–12 Mokslinių tyrimų dienos „Garsiniai Europos gulago archyvai: nuo archyvų prie liudininkų“ Paryžiuje (Prancūzija)
2011 02 28–03 02 Parodos „Karas po karo“ pristatymas Dubline (Airija) ir mokslinis seminaras Dublino universiteto Karo studijų centre
2010 metai
2010 09 15–16 Tarptautinių žmogaus teisių muziejų federacijos (FIHRM) inauguracinė konferencija Liverpulyje (Jungtinė Karalystė)
2010 07 23–25 Muziejus ,,Permė-36“ – demokratinės ir kūrybinės minties traukos centras

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”