2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, mob. 8 602 87022, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
Keičiamosios parodos

Nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 29 d. Konferencijų salėje eksponuojama Vyčio fondo parengta fotografijų paroda „Kautynių dievas Motiejus Pečiulionis ir jo artilerija“.

Lietuvos kariuomenės generolas Motiejus Pečiulionis (1888–1960) sukūrė pirmuosius Nepriklausomybės kovų (1918–1920) artilerijos dalinius ir jiems vadovavo, o po to rūpinosi artilerijos tobulėjimu, bei modernėjimu, artileristų ruošimu, karių auklėjimu. Už narsą ir svarbius laimėjimus kovose su bolševikais ir lenkais jis buvo apdovanotas dviem Vyties Kryžiais.

M. Pečiulionis buvo vienas iš kelių aukščiausiojo rango Lietuvoje likusių kariškių, kurie nepaisant teroro ir nuolatinės NKVD priežiūros, įsijungė į pasipriešinimo judėjimą.

Jau nepriklausomoje Lietuvoje jo narsa ir organizaciniai nuopelnai stiprinant bei struktūrizuojant rezistenciją po mirties buvo įvertinti dar vienu Vyčio Kryžiaus ordinu. Tuo M. Pečiolionis tapo vieninteliu Lietuvos karininku, pagerbtu trimis apdovanojimais už narsą.

Istorinės atminties projektus vykdantis Vyčio paramos fondas tiki, kad narsus artileristo, išmintingo Lietuvos ginkluotųjų pajėgų stiprintojo, pokario partizaninio judėjimo organizatoriaus M. Pečiulionio vardas yra gražus bei siektinas meilės Tėvynei pavyzdžiu.


Salėje eksponuojamos parodos „Kautynių dievas Motiejus Pečiulionis ir jo artilerija“ fragmentas


Muziejaus Informacijos centre veikia nuolat atnaujinama ekspozicija, kurioje galima pamatyti muziejaus svečių dovanotus suvenyrus ir kitas atminimo dovanas. Eksponuojamos ir garbių svečių fotografijos, įrašai bei įspūdžiai iš muziejaus lankytojų knygos.


Centre taip pat galima pasklaidyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistus leidinius, susipažinti su muziejaus edukacine veikla, užsisakyti siūlomas paslaugas.Vitrina su muziejaus svečių dovanomis
Parodų archyvas:

Lietuvos ypatingojo archyvo paroda „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir signatarai“ (2019 m. rugpjūčio 28–rugsėjo 29 d.)
V. Jasinevičiaus fotografijų paroda „Baltijos keliu. 1988–1991“ (2019 m. liepos 24–rugpjūčio 25 d.)
J. Lukšės parengta paroda „Sovietų Rusijos okupacijos, represijų ir genocido aukų atminties įamžinimo ženklai Kaune“ (2019 m. birželio 19–liepos 21 d.)
Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Otono Milaševičiaus darytų fotografijų paroda „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“ (2019 m. gegužės 2–birželio 16 d.)
Paroda „Laisvės premija 2018“ (2019 m. balandžio 3–28 d.)
1949 m. tremtinio kunigo Jono Augustausko fotografijų paroda (2019 m. kovo 13–31 d.)
Lietuvos ypatingojo archyvo paroda „Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ (2019 m. vasario 20–kovo 11 d.)
V. Jasinevičiaus foto paroda „Vilniaus barikadose. 1991 m. (2019 m. sausio 9–vasario 10 d.)
Politinių represijų istorijos memorialinio centro „Permė-36“ paroda „PERMĖS POLITINIAI LAGERIAI. Pataisos darbų kolonijos PDK-35, PDK-36, PDK-37. 1972–1992 m.“ (2018 m. spalio 5–gruodžio 30 d.)
Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ dalyvių darbų paroda (2018 m. rugpjūčio 1–30 d.)
Moldovos nacionalinio istorijos muziejaus paroda „Besarabai GULAGE. Stalino trėmimo aukų įamžinimas“ (2018 m. gegužės 23–birželio 23 d.)
V. Žemaičio fotografijų paroda „Sudeginto kaimo aidai“ (2018 m. balandžio 25–gegužės 20 d.)
Paroda „Laisvės premijos laureatė Nijolė Sadūnaitė“ (2018 m. vasario 14–kovo 31 d.)
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda (2018 m. sausio 10–vasario 11 d.)
Paroda „Lietuvos kariuomenės karininkai – ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944–1946“ (2017 m. lapkričio 22–gruodžio 31 d.)
Paroda „Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873 06 22–1962 08 20)“ (2017 m. rugsėjo 1–lapkričio 19 d.)
Paroda „Tremties vaikai“ (2017 m. birželio 14–rugpjūčio 30 d.)
Paroda „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė“ (2017 m. gegužės 21–birželio 11 d.)
Laiškų paroda „Jozefos laiškai“ (2017 m. balandžio 20–gegužės 21 d.)
Mažeikių muziejaus paroda „Tremties akimirkos Vinco Ramanausko fotografijose. 1955–1958 m.“ (2017 m. kovo 15–balandžio 15 d.)
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda (2017 m. sausio 11–vasario 19 d.)
J. Lukšės parengta paroda „Partizanų takais“ (2016 m. lapkričio 9–2017 m. sausio 8 d.)
Fotografijų paroda „Kur gyveno lietuviai...“ (2016 m. rugsėjo 7–lapkričio 6 d.)
Fotografijų paroda „Kad nepasikartotų, kad niekada nepasikartotų...“ (2016 m. birželio 14–rugsėjo 4 d.)
Prienų krašto muziejaus paroda „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“ (2016 m. gegužės 4–birželio 12 d.)
Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda „Prisiekę kovoti už laisvę“ (2016 m. vasario 16–balandžio 30 d.)
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai (2016 m. sausio 12–vasario 14 d.)
Paroda „Liudyti tautai ir istorijai“ (2015 m. lapkričio 25–2016 m. sausio 10 d.)
Paroda „Už Uralo, žemės galo...“ (2015 m. rugsėjo 9–lapkričio 22 d.)
Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda „Skausmo paženklintas liaudies meno grožis“ (2015 m. birželio 12–rugsėjo 6 d.)
Paroda „Laisvės kova laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija“ (2015 m. balandžio 29–birželio 7 d.)
Paroda „Armėnų genocidas pirmuosiuose pasaulio spaudos puslapiuose“ (2015 m. kovo 16 d.–balandžio 26 d.)
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbai skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai (2015 m. vasario 4–kovo 8 d.)
Paroda „Tarpukario Lietuva karininko akimis (1930–1940) “ (2014 m. lapkričio 19–2015 vasario 2 d.)
Paroda „Naktį kulkom lijo. Šiandieniniai partizanų portretai“ (2014 m. rugsėjo 3–lapkričio 16d.)
Henriko Cipario tapybos darbų paroda „Raudoni laikai“ (2014 m. birželio 13–rugpjūčio 31 d.)
Paroda „Su Sąjūdžiu – į laisvą Lietuvą“ (2014 m. birželio 4–12 d.)
Paroda „METODAI“ (2014 m. gegužės 17 d.–birželio 1 d.)
Paroda „Armėnų genocidas“ (2014 m. balandžio 24 d.–gegužės 16 d.)
Paroda „Ilgas kelias namo“ (2014 m. kovo 25–balandžio 23 d.)
Paroda „2013 metų Laisvės premijos laureatas Sigitas Tamkevičius“ (2014 m. vasario 15–kovo 23 d.)
Paroda „Paminklai laisvės kovotojams“ (2014 m. sausio 8 d.–vasario 13 d.)
Paroda „Nuo 1988 metų iki 2013 metų. Veiklos foto akimirkos“, skirta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veiklos 25-mečiui (2013 m. spalio16 d.–gruodžio 30 d.)
Paroda „Vilniaus geto afišos“ (2013 m. rugsėjo 5 d.–spalio 2 d.)
Paroda „Išsaugota tiesa. Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinės dokumentai ir fotografijos, 1944–1958“ (2013 m. rugpjūčio 21 d.–rugsėjo 1 d.)
Paroda „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ (2013 m. liepos 31 d.–rugpjūčio 20 d.)
Filatelisto Juozo Urbono paroda „Sibiro laiškai“ (2013 m. gegužės 18 d.–birželio 30 d.)
Paroda „Armėnų genocidas“ (2013 m. balandžio 10 d.–gegužės 12 d.)
Paroda „2012 metų Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas“ (2013 m. vasario 8 d.–balandžio 7 d.)
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai (2013 m. sausio 11 d. –vasario 4 d.)
Paroda „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915–1952)“ (2012 m. spalio 23 d.–2013 m. sausio 10 d.)
Tremties fotografų V. Talat-Kelpšos, D. Rudoko ir V. Ramanausko fotografijų paroda „Leiskit į tėvynę...“ (2012 m. birželio 15 d.–spalio 20 d.)
Arūno Tarabildos grafikos darbų paroda „Šviesos ir tamsos kova“ (2012 m. gegužės 19 d.–birželio 14 d.)
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbai skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventei – Kovo 11-ajai. (2012 m. kovo 10 d.–gegužės 18 d.)
Dailininko Henriko Cipario darbų paroda „REQUIEM“ (2011 m. lapkričio 16 d.–2012 m. kovo 9 d.)
„Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ (2011 m. rugpjūčio 23 d.–lapkričio 23 d.)
„Už Uralo, žemės galo...“ (2011 m. gegužės 14 d.–lapkričio 13 d.)
„Piešiu istoriją“ (2011 m. gegužės 14 d.–rugpjūčio 24 d.)
Valerijaus Bodiajaus dailės darbų paroda (2011 m. kovo 11 d.–gegužės 12 d.)
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbai, skirti 1991 m. sausio 13 d. (2011 m. sausio 12 d.–kovo 6 d.)
Jadvygos Bieliauskienės piešinių paroda (2010 m. gruodžio 9 d.–2011 m. sausio 9 d.)
„Ir jie mokėjo džiaugtis...“ (2010 m. gegužės 15 d.–gruodžio 5 d.)
„Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ (2010 m. kovo 10 d.–gegužės 9 d.)
„Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija ir signatarai“ (2010 m. vasario 11 d.–kovo 7 d.)
„Mykolo Dirsės tapybos darbų paroda“ (2009 m. lapkričio 25 d.–2010 m. sausio 31 d.)
„Prahos pavasario ir Chartijos 77 atgarsiai Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse“ (2009 m. rugsėjo 5–27 d.)
„Baltarusija: laikas ir vieta“ (2009 m. liepos 27 d.–rugpjūčio 30 d.)
„Okupuota siela“ (2009 m. vasario 16 d.–gegužės 31 d.)
„Lietuvos kančia“ (2008 m. rugpjūčio 22 d.–2009 m. vasario 8 d.)
„Naikinimas badu: nežinomas ukrainiečių genocidas 1932–1933 m.“ (2008 m. gegužės 12 d.–rugpjūčio17 d.)
„Atvirukas iš toli“ (2008 m. sausio 9 d.–2009 m. spalio 11 d.)
„Lietuvos partizanų Algimanto apygardai – 60“ (2007 m. lapkričio 27 d.–2008 m. kovo 14 d.)
„Negyjanti žaizda“ (2007 m. liepos 31 d.–rugsėjo 19 d.)
„Dingusieji per Augustavo gaudynes (1945 m. liepa)“ (2007 m. liepos 20 d.–lapkričio 4 d.)
"Ukrainos partizanų armijos ir Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanai" (2007 m. birželio 19 d.–liepos 15 d.)
"Misija Sibiras: sugrįžimas" (2007 m. vasario 21 d.–kovo 4 d.)
"Gyvybės ir mirties keliu" (2007 m. sausio 13 d.–gruodžio 11 d.)
"1956. Laisvės viltis: Vengrijos revoliucija" (2006 m. spalio 26 d.–lapkričio 9 d.)
"Paminklai laisvės kovotojams" (2005 m. gruodžio 10 d.–2007 m. sausio 11 d.)
"Pamiršti nevalia: komunistinės inkvizicijos Ukrainoje kronika" (2005 m. lapkričio 28 d.–gruodžio 13 d.)
Dailininkės Benignos Kasparavičiūtės darbų paroda "Tėvynė" (2005 m. lapkričio 7 d.–gruodžio 8 d.)
"Armėnų genocidas. 1915 metai" (2005 m. gegužės 6 d.–spalio 23 d.)
Paroda, skirta kun. Alfonso Lipniūno gimimo 100-mečio ir mirtes 60-mečio metinėms paminėti (2005 m. balandžio 7 d.–gegužės 1 d.)
 
 

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”