2021 m. sausio 24 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Nuo 2013 m. sausio 11 d. iki 2013 m. vasario 4 d. muziejaus Konferencijų salėje eksponuota nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai.

Konkursas, kurį rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, skirtas 5–12 klasių mokiniams. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti jaunimą puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį. Konkurso temos apima sudėtingą XX a. vidurio ir antrosios pusės Lietuvos istoriją: Lietuvos okupaciją, partizaninį pasipriešinimą, tremtį, kalinimą lageriuose... Viena iš temų – 1991 m. sausio 13-osios įvykiai.

Muziejaus Konferencijų salėje eksponuojamas dvidešimt vienas piešinys. 2012 metais visi šie piešiniai buvo pateikti vyriausiajai konkurso vertinimo komisijai. Nepriklausomoje Lietuvoje gimusių vaikų piešiniuose vyrauja Sausio 13-osios nakties įvykiai: Vilniaus televizijos bokštą apsupusi žmonių minia, sovietinių karinių dalinių tankai, traiškantys beginklius žmones, žuvusiųjų Lietuvos laisvės gynėjų pagerbimas.

Paroda surengta bendradarbiaujant su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Atminimo programų skyriumi.


Salėje eksponuojamos parodos fragmentas
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”