2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, mob. 8 602 87022, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
II aukštas
Antro aukšto planas


Lietuvos gyventojai gulage: 1944–1956 metai
Eksponuojama istorinė-dokumentinė medžiaga atskleidžia represijų mastą ir jų motyvus, nepaprastai sunkias kalinių darbo ir buities sąlygas, supažindina su sovietine baudžiamąja sistema.
Daugiau...

Trėmimai: 1944–1953 metai
Eksponuojama istorinė-dokumentinė medžiaga supažindina su trėmimų organizavimo ir vykdymo procedūra, tremtinių teisine padėtimi ir gyvenimo sąlygomis, tremties statistiniais duomenimis.
Daugiau...

Gyvenimas tęsiasi…
Panaudojant nuotraukas, laiškus, kūrybą, dokumentus, buities reikmenis ir rankdarbius pasakojama apie kasdienį tremtinių, tarp jų ir mažųjų jų atžalų, gyvenimą, šventes ir liūdesio akimirkas, viltis ir likimus, grįžimo džiaugsmą ir vargus iš naujo įsikuriant Tėvynėje.
Daugiau...

KGB 1954–1991 metais
Šalia režimo vykdytų represijų liudijimų eksponuojama KGB darbuotojų kabinetuose laikyta sovietinė atributika, pompastiškų mitingų ir demonstracijų vaizdai, kita jau praėjusios epochos medžiaga.
Daugiau...

Pilietinis antisovietinis pasipriešinimas: 1954–1991 metai
Nuslopinus ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą, tauta ir toliau priešinosi sovietų primestai santvarkai, jų diegtai ideologijai ir gyvensenai
Daugiau...

Pokalbių klausymosi kabinetas
Kabinete eksponuojama išlikusi klausymosi įranga, baldai, yra atkurtos kai kurios interjero detalės.
Daugiau...

Ekspozicijas įrengė UAB „Ekspozicijų sistemos“, dizainerė – Skirmantė Vaitkevičiūtė.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”