2021 m. sausio 26 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
1949 m. tremtinio kunigo Jono Augustausko fotografijų paroda

Nuo 2019 m. kovo 13 d. iki kovo 31 d. Konferencijų salėje eksponuota 1949 metų tremtinio kunigo Jono Augustausko tremtyje darytų fotografijų paroda.

Kunigas Jonas Augustauskas (1923 11 24–2002 12 09) ištremtas 1949 m. balandžio mėn. iš Kauno, kur tuo metu studijavo kunigų seminarijoje. Kartu su kitais septyniais kunigais ir šešiais klierikais atsidūrė Baikalo ežero apsuptoje Olchono saloje esančioje Chužyro gyvenvietėje. Tapo Baikalo žveju. J. Augustausko tėvai, brolis ir sesuo 1949 m. kovo 25 d. ištremti į Dobčiurą Tangujaus r., Irkutsko sr. J. Augustauskas pas ištremtus tėvus persikėlė 1949 m. lapkričio mėn. Baigęs traktorininkų kursus, ėmė dirbti Tangujaus mašinų ir traktorių stotyje.

Bėgo metai, vieni darbai keitė kitus, tačiau kun. J. Augustauskas niekada nepamiršo savo pašaukimo, nuolat teikė religinius patarnavimus į Irkutsko sritį ištremtiems tautiečiams. Dėl linksmo būdo, gerumo, paprastumo ir darbštumo žmonės mėgo jaunąjį kunigą – jokia šventė, joks žmonių susibūrimas negalėjo be jo apsieiti. O kadangi nuolatinis J. Augustausko palydovas buvo fotoaparatas, tai jis dažnai fiksavo kasdienybės vaizdus ir tremtyje sutiktus žmones. Per kelerius metus susikaupė nemažai negatyvų. Juose užfiksuoti žmonių portretai, tremtinių kasdienybės, darbo, laisvalaikio, švenčių ir laidotuvių vaizdai.


Salėje eksponuotos kun. Jono Augustausko fotografijų parodos fragmentas
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”