http://www.genocid.lt/muziejus/lt/871/a/

„Atvirukas iš toli“

Nuo 2008 m. sausio 9 d. iki 2009 m. spalio 11 d. muziejaus Informacijos centre veikė parodėlė „Atvirukas iš toli“. Joje buvo eksponuojami 1949–1963 m. sveikinimo atvirukai bei fotografijos iš lagerių ir tremties. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, beveik 300 tūkst. žmonių buvo suimti ir išsiųsti į kalėjimus, lagerius ar tremtį… Būdami toli nuo Tėvynės, jie ilgėjosi gimtųjų namų, savo artimųjų. Ilgesys ypač skaudžiai spausdavo širdį per šventes. Siekdami nepasiduoti gniuždančiai tikrovei politiniai kaliniai ir tremtiniai stengdavosi paminėti religines, tautines bei asmenines šventes, dovanodavo vieni kitiems ar siųsdavo į Lietuvą savo pačių rankomis padarytus atvirukus. Vieni gražesni, spalvinti spalvotais pieštukais ar akvarele, kiti kuklesni, piešti paprastu pieštuku ar rašikliu, bėgant metams pageltę ir apsitrynę, ir dabar spinduliuoja šilumą. Gražūs, prasmingi žodžiai, nuoširdūs palinkėjimai, su meile nupiešti gimtinės vaizdai ar tautinė simbolika žadino viltį grįžti į Tėvynę, padėjo nepalūžti sunkią valandą…


Parodos fragmentas